Skattaréttur og reikningsskil 90 einingar | Háskóli Íslands Skip to main content

Skattaréttur og reikningsskil 90 einingar

Skattaréttur og reikningsskil

90 einingar - MA gráða

. . .

Námið í skattarétti og reikningsskilum er þverfaglegt og skipulagt sameiginlega af Viðskiptafræðideild og Lagadeild og miðar að því að veita fræðilega sérmenntun á sviðum er snerta skattamál og reikningsskil.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Til að innritast í meistaranám í skattarétti og reikningsskilum, þarf umsækjandi að hafa lokið BA prófi frá Lagadeild Háskóla Íslands eða BS/BA prófi frá Viðskiptafræðideild eða Hagfræðideild háskólans eða öðru háskólanámi, sem metið er jafngilt fyrsta háskólaprófi í sambærilegum greinum. 

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Arnar Pétursson
Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
Jana Katrín Knútsdóttir,  sölu- og markaðsstjóri Icepharma
Arnar Pétursson
Meistaranemi

Ástæðan fyrir því að ég valdi reikningsskil og endurskoðun er að því að ég vissi að þetta væri nám sem myndi nýtast mér gríðarlega vel í framtíðinni. Ég fór í skiptinám í kjölfarið að ég fór í skiptinám í grunnnáminu og reynsla mín af því er ótrúlega góð.  Stuðningurinn í Háskólanum er alveg frábær.

Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
MS í stjórnun og stefnumótun

Námið hefur nýst mér mjög vel, ég fór í stjórnun og stefnumótun og það kemur beint inn í það verkefni sem ég hef verið að vinna að síðustu ár sem er að byggja upp fyrirtæki á alþjóðlegum markaði á sviði menntatækni. Það er ekki bara að maður læri af kennurunum heldur snýst þetta líka um það að læra í verkefnavinnu. Við erum búin að halda saman ákveðinn kjarni síðan í náminu og hittumst reglulega og það er gríðarlegur styrkur og ég er enn að læra.

Jana Katrín Knútsdóttir, sölu- og markaðsstjóri Icepharma
MS í stjórnun og stefnumótun

Það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi meistaranám við Háskóla Íslands. Nám úr HÍ er mikils metins á vinnumarkaði.  Námsleiðirnar sem eru í boði fjölbreyttar og áhugaverðar og höfðuðu til mín og svo er Háskóli Íslands ríkisrekinn og námið er tiltölulega ódýrt. Kennslan var bæði fjölbreytt og skemmtileg, hún krafðist undirbúnings og þátttöku í tímum og það voru farnar nýjar leiðir í kennslu til að höfða til sem flestra. Það komu oft gestafyrirlesarar til okkar út atvinnulífinu og sögðu okkur sína sögu og svo vorum við líka hvött með verkefnavinnu til þess að fara út í atvinnulífið og út á vinnumarkaðinn og inn í fyrirtækin. Námið er að nýtast mér mjög vel í starfi í dag, ég fékk vinnu hjá draumafyrirtækinu mínu. Hér gegni ég stöðu sölu – og markaðsstjóra á heilbrigðissviði og viðskiptafræðimenntun mín og grunnmenntun í hjúkrunarfræði er að nýtast mér mjög vel.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Um námið

Meistaranám í skattarétti og reikningsskilum miðar að því að veita fræðilega sérmenntun á sviðum er snerta skattamál og reikningsskil. Með náminu er komið til móts við þarfir samfélagsins fyrir rannsóknir, þjónustu og stefnumótun sem tengist skattamálum og reikningsskilum. Námið samanstendur af 12 námskeiðum og 18 eininga meistararitgerð.

Texti hægra megin 

Starfsmöguleikar

Uppbygging námsins miðar að því að búa nemendur undir að sinna krefjandi og flóknum störfum á sviði reikningsskila og skattaréttar. Að loknu námi getur nemandi sýnt fram á þekkingu, á fræðasviði, skattaréttar og reikningsskila. Nemandinn skal hafa færni í að beita fræðilegum aðferðum og hæfni til að draga ályktanir af niðurstöðum sínum.

Hafðu samband

Nánari upplýsingar um námið veita umsjónarmenn þess, Einar Guðbjartsson, dósent, eg@hi.is og Stefán Már Stefánsson, prófessor, sms@hi.is.
Einnig veitir Esther Judith Steinsson, verkefnisstjóri (info-srs@hi.is) upplýsingar.

Netspjall