Um BA-nám í fornleifafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Um BA-nám í fornleifafræði

Fornleifafræði fjallar um samfélög með því að rannsaka minjar um þau. Fortíðin er meginviðfangsefni fornleifafræðinnar en í vaxandi mæli er aðferðum hennar einnig beitt til að greina samfélög nútímans. Fornleifafræði getur verið söguleg eða forsöguleg. Söguleg fornleifafræði fjallar um þau tímabil sem ritheimildir eru einnig til um en forsöguleg fornleifafræði fjallar um þá tíma sem fornleifar einar eru til frásagnar um.

Fornleifafræði getur varpað ljósi á langtímaþróun samfélaga, efnahagsleg og pólitísk kerfi og breytingar á þeim, landnýtingu og framleiðsluferli, tækni og tísku, handverk og listsköpun, sjálfsmynd og vitund en einnig tiltekna einstaklinga og hugmyndir þeirra.

Fornleifafræði sækir aðferðafræði sína og kennilegan grunn jöfnum höndum til hug- og félagsvísinda auk þess sem raunvísindalegar aðferðir hafa skipað stóran sess í fornleifarannsóknum síðan um 1960. Er þar helst að nefna greiningar manna- og dýrabeina, skordýra, fræja og frjókorna, auk aldursgreininga af ýmsu tagi. Hin síðustu ár hafa rannsóknir fornleifafræðinga beinst í auknum mæli að félagslegum þáttum sem lesa má úr efnismenningu fortíðar.

Fornleifafræði fæst við að lesa úr, túlka og draga ályktanir um horfin samfélög útfrá brotakenndum heimildum og reynir því oft á rökhyggju og öguð vinnubrögð. Við vettvangsvinnu reynir ennfremur á verkvit og líkamlegt úthald. Fornleifarannsóknir – einkum vettvangsvinna – felast oftar en ekki í samstarfi margra fræðimanna og reynir slíkt á félagsþroska og getu til að skilja og nýta ólík sjónarmið og ólíkar fræðigreinar.

Námsleiðir

Nám til BA-prófs tekur þrjú ár og er samtals 180 einingar. Hægt að taka fornleifafræði til 180 eininga, sem aðalgrein til 120 eininga (og þá með annarri grein sem aukagrein) eða sem aukagrein til 60 eininga (með annarri grein sem aðalgrein). Nánari upplýsingar í kennsluskrá Háskóla Íslands.

Markmið

Markmið náms í fornleifafræði til BA-prófs er að veita undirstöðu undir störf við fornleifarannsóknir og minjavörslu á Íslandi. Námið er jafnframt hugsað sem almenn þjálfun í þverfaglegum vinnubrögðum, gagnrýnni hugsun og greiningu sem kemur að notum við margvísleg störf í nútímasamfélagi.

Nám í fornleifafræði til MA-prófs og doktorsprófs er ætlað þeim sem hyggja á rannsóknarstörf á sérhæfðari sviðum innan greinarinnar.

Kennsluhættir

Verkleg kennsla í fornleifafræði fer fram á vettvangi fornleifarannsókna og í kennslustundum. Bókleg kennsla fer fram í fyrirlestrum, samræðuformi og málstofum. Tímasókn er mikilvæg en því aðeins hafa menn gagn af henni að þeir komi vel undirbúnir og frumskilyrði er að hafa lesið það efni sem fjalla á um hverju sinni.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.