Skip to main content

Reikningsskil og endurskoðun, MS

""

Reikningsskil og endurskoðun

MS gráða

. . .

Meistaranám í reikningsskilum og endurskoðun er 120 eininga nám sem lýkur með prófgráðunni Master of Science in Accounting and Auditing (MS). Námið er fjögur misseri miðað við fullan námshraða.

Aðalfyrirkomulag kennslu er staðnám en rafræn kennsla verður í boði að uppfylltum skilyrðum. Hægt er að stunda námið óháð búsetu þar sem allri kennslu er streymt á rauntíma.
Nánari upplýsingar

Um námið

Meistaranám í reikningsskilum og endurskoðun lýkur með prófgráðunni Master of Science in Accounting and Auditing (MS.Acc.).
Meistaranámið í reikningsskilum og endurskoðun ásamt tilskilinni starfsreynslu veitir rétt til þess að þreyta próf til löggildingar í endurskoðun, en það próf er í umsjón Endurskoðendaráðs.

Mikilvægar upplýsingar

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Til að fá inngöngu í námið þurfa umsækjendur að hafa lokið BS-prófi í viðskiptafræði með áherslu á reikningshald, skattskil, lögfræði og fjármál. Umsækjendur sem hafa BS-próf í viðskiptafræði án slíkrar sérhæfingar eða annað sambærilegt háskólapróf, svo sem BS-próf í hagfræði, þurfa að ljúka eftirtöldum forkröfunámskeiðum á BS-stigi: Fjármál I, Fyrirtækjaskattaréttur, Fjármálagerningar, Lögfræði A, Inngangur að fjárhagsbókhaldi, Reikningsskil, Rekstrarbókhald, Einstaklingsskattaréttur, Ársreikningagerð A og Ársreikningagerð B.

Reglan er sú að umsækjendur þurfa að hafa hlotið fyrstu einkunn í grunnnámi til að fá inngöngu í námið (að lágmarki 7,25). Umsækjendur með BS-próf án tilskilinnar sérhæfingar sem uppfylla önnur inntökuskilyrði en eiga eftir þrjú eða færri forkröfunámskeið, geta hafið MS-nám í reikningsskilum. Skylt er að ljúka öllum forkröfunámskeiðum á fyrsta skólaári.

Sjáðu um hvað námið snýst

Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Námið hentar mjög vel þeim einstaklingum sem hafa hug á því að vinna við fjármál, innra eftirlit, innri endurskoðun, reikningshald, reikningsskil og/ eða ytri endurskoðun í fyrirtækjum eða stofnunum þar sem sérþekking á sviði reikningsskila og endurskoðunar er skilyrði fyrir starfi. Náminu er ætlað að mæta mikilli þörf á sérþekkingu á reikningsskila- og endurskoðunarsviði.

Texti hægra megin 

Starfsmöguleikar

  • Löggilding í endurskoðun
  • Innri endurskoðun
  • Reikningsskil/reikningshald
  • Innra eftirlit
  • Fjármál o.fl.

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15 
Sími: 525 4500

Bóka viðtal við nemendaþjónustu Félagsvísindasviðs

Image result for facebook logo Facebook