Skip to main content

Stærðfræði

Stærðfræði

180 einingar - BS gráða

. . .

Nám í stærðfræði snýst fyrst og fremst um skilning á hugtökum, samband hugtaka og hvernig þau mynda heildstætt kerfi.

Áhersla er lögð á fræðilegan grunn og gagnrýna agaða hugsun sem nýtist nemandanum vel í glímu við verkefni á öðrum sviðum.

Námið þroskar hæfileikann til að finna og setja fram skothelda röksemdafærslu.

Grunnnám

Í grunnnáminu er hægt að velja milli 8 kjörsviða. Ákveðinn kjarni er sameiginlegur öllum kjörsviðum. 

Flestir nota kjörsvið sem viðmið til að sníða námið að áhugasviði og framtíðaráformum.

Meðal viðfangsefna

  • Uppbygging talnakerfa
  • Afleiðujöfnur
  • Slembiferli
  • Línulegar varpanir
  • Samhverfur

Inntökuskilyrði

Grunnnám

Íslenskt stúdentspróf eða sambærilegt próf, með lágmarksfjölda eininga í eftirtöldum greinum: 21 eining (35 fein) í stærðfræði og 30 einingar (50 fein) í náttúrufræðigreinum, þar af minnst 6 einingar (10 fein) í eðlisfræði, 6 einingar (10 fein) í efnafræði og 6 einingar (10 fein) í líffræði. Sterklega mælt með að minnsta kosti 24 einingum (40 fein) í stærðfræði. Undanþágur eru gerðar á þessu ef tilefni þykir til.

Sjáðu um hvað námið snýst

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Starfsvettvangur

Stærðfræðingar eru eftirsóttir á vinnumarkaði. Þeir starfa hjá fjármálafyrirtækjum, líftæknifyrirtækjum, hugbúnaðarfyrirtækjum, verkfræðistofum og tryggingafélögum svo nokkur dæmi séu nefnd.

Störf stærðfræðinga eru fjölbreytt, svo sem líkanagerð, tölfræðileg úrvinnsla og forritun.

Spennandi og gefandi störf bjóðast á öllum stigum skólakerfisins en mikil þörf er fyrir menntaða stærðfræðinga í kennslu og rannsóknum.

Texti hægra megin 

Framhaldsnám

Að loknu BS-námi í stærðfræði stendur til boða margs konar framhaldsnám, bæði við Háskóla Íslands og erlenda háskóla. Margir nemendur hafa stundað frekara nám í hreinni og hagnýttri stærðfræði og tölfræði. Aðrir hafa lagt stund á tengdar greinar svo sem hagfræði og tölvunarfræði.

Félagslíf

  • Nemendafélaf efnafræðinema heitir Stigull
  • Félagið stuðlar að virku félagslífi og gætir hagsmuna sinna félagsmanna
  • Félagið stendur fyrir vísindaferðum, bjórkvöldum, árshátíðum og skemmtiferðum
  • Félagið á fulltrúa í nefndum og á námsbrautar- og deildarfundum

Hafðu samband

Skrifstofa 
s. 525 4700 
Nemendaþjónusta VoN
s. 525 4466  - ​nemvon@hi.is
Opið virka daga frá 8:30-16:00

Tæknigarður - Dunhaga 5, 107 Reykjavík
Askja - Sturlugata 7, 101 Reykjavík

Fylgstu með Verkfræði- og náttúruvísindasviði

  Instagram  Twitter   Youtube

Facebook   Flickr

Netspjall