Fjármál fyrirtækja | Háskóli Íslands Skip to main content

Fjármál fyrirtækja

Fjármál fyrirtækja

120 einingar - MS gráða

. . .

Í MS námi í fjármálum fyrirtækja er lögð áhersla á að nemendur tileinki sér þekkingu á því, sem máli skiptir við fjármál fyrirtækja og stofnana.
Nám til MS-prófs er 120 einingar hið minnsta, þar af 90 einingar í námskeiðum og ritgerð sem er að lágmarki 30 einingar.
 

Um námið

Markmiðið með náminu er að undirbúa nemendur undir störf og rannsóknir á sviði fjármálastjórnunar, fjármálaráðgjafar og markaðsviðskipta og ýmissar sérfræðivinnu á sviði fjármála í fyrirtækjum og fjármálastofnunum.
Miðað við fullan námshraða er námið fjögur misseri. 

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

BS-próf í fjármálum með 1. einkunn eða annað BS- eða BA-próf með 1. einkunn og kunnátta sem samsvarar efni eftirfarandi námskeiða á BS-stigi: Fjármál I; Fjármálagerningar, Fjármálamarkaðir; Fjármál II; Lögfræði B; Stýring fjármálasafna. Umsækjandi með próf í verðbréfaviðskiptum telst hafa kunnáttu sem samsvarar efni ofangreindra námskeiða.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Arnar Pétursson
Meistaranemi

Ástæðan fyrir því að ég valdi reikningsskil og endurskoðun er að því að ég vissi að þetta væri nám sem myndi nýtast mér gríðarlega vel í framtíðinni. Ég fór í skiptinám í kjölfarið að ég fór í skiptinám í grunnnáminu og reynsla mín af því er ótrúlega góð.  Stuðningurinn í Háskólanum er alveg frábær.

Jana Katrín Knútsdóttir, sölu- og markaðsstjóri Icepharma
MS í stjórnun og stefnumótun

Það voru nokkrar ástæður fyrir því að ég valdi meistaranám við Háskóla Íslands. Nám úr HÍ er mikils metins á vinnumarkaði.  Námsleiðirnar sem eru í boði fjölbreyttar og áhugaverðar og höfðuðu til mín og svo er Háskóli Íslands ríkisrekinn og námið er tiltölulega ódýrt. Kennslan var bæði fjölbreytt og skemmtileg, hún krafðist undirbúnings og þátttöku í tímum og það voru farnar nýjar leiðir í kennslu til að höfða til sem flestra. Það komu oft gestafyrirlesarar til okkar út atvinnulífinu og sögðu okkur sína sögu og svo vorum við líka hvött með verkefnavinnu til þess að fara út í atvinnulífið og út á vinnumarkaðinn og inn í fyrirtækin. Námið er að nýtast mér mjög vel í starfi í dag, ég fékk vinnu hjá draumafyrirtækinu mínu. Hér gegni ég stöðu sölu – og markaðsstjóra á heilbrigðissviði og viðskiptafræðimenntun mín og grunnmenntun í hjúkrunarfræði er að nýtast mér mjög vel.

Vilborg Einarsdóttir, meðstofnandi Mentors ehf.
MS í stjórnun og stefnumótun

Námið hefur nýst mér mjög vel, ég fór í stjórnun og stefnumótun og það kemur beint inn í það verkefni sem ég hef verið að vinna að síðustu ár sem er að byggja upp fyrirtæki á alþjóðlegum markaði á sviði menntatækni. Það er ekki bara að maður læri af kennurunum heldur snýst þetta líka um það að læra í verkefnavinnu. Við erum búin að halda saman ákveðinn kjarni síðan í náminu og hittumst reglulega og það er gríðarlegur styrkur og ég er enn að læra.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Að námi loknu er gert ráð fyrir að nemendur hafi góða undirstöðu í fjármálum og geti fengist við flókin viðfangsefni á sviði fjármála.

Texti hægra megin 

Starfsmöguleikar

Námið nýtist víða í atvinnulífinu en býr nemendur sérstaklega undir störf sem lúta að fjármálastjórn og sérfræðivinnu á fjármálasviðum fyrirtækja og stofnana eða til ýmissa starfa í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum, sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum og lífeyrissjóðum.

Hafðu samband

Nánari upplýsingar um námið veitir Hersir Sigurgeirsson, dósent í Viðskiptafræðideild, hersir@hi.is
Einnig veitir Þórunn Björg Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri (thbg@hi.is) upplýsingar.

Netspjall