Skip to main content

Sumarnám við Stanford háskóla 2022

-English below-

Nemendum Háskóla Íslands býðst að sækja um átta vikna sumarnám International Honors Program (IHP) við Stanford háskóla í Kaliforníu sem haldið verður frá 18. júní til 14. ágúst 2022.

Stanford og Háskóli Íslands undirrituðu samning um sumarnám árið 2010 og síðan þá hefur hópur nemenda HÍ farið til Stanford á sumri hverju og kynnst einstöku háskóla- og vísindasamfélagi í einum virtasta háskóla heims. Námsdvöl við Stanford getur nýst þeim vel sem stefna á framhaldsnám í Bandaríkjunum.

Sumarnámið við Stanford er opið öllum skráðum nemendum Háskóla Íslands í grunn- og meistaranámi sem hafa lokið a.m.k. einu námsári (60 ECTS) áður en sumarnámið hefst með meðaleinkunn að lágmarki 7,5. 

Í boði er fjölbreytt úrval námskeiða, en nemendur þurfa að velja a.m.k. 8 Stanford einingar (12 ECTS) sem þeir geta sótt um að fá metnar inn á námsferil sinn í Háskóla Íslands. Nemendur Háskóla Íslands eru undanþegnir kröfum um TOEFL próf, en verða að hafa mjög góða enskukunnáttu.

Á grundvelli samnings Stanford og Háskóla Íslands hljóta nemendur HÍ styrk sem nemur 20% afslátt af skólagjöldum. Skólagjöld (með styrk), húsnæði og fæði á skólavist auk annarra þjónustugjalda nemur um 13.000 USD fyrir grunnnema og um 14.350 USD fyrir meistaranema.

Umsóknarferlið er tvíþætt. Nemendur senda fyrst umsókn til Háskóla Íslands. Sérstök valnefnd metur umsækjendur á grundvelli námsárangurs, meðmæla, framtíðaráforma og viðtali og velur hóp nemenda sem tilnefndir eru til Stanford. Tilnefndir nemendur senda síðan inn umsókn með námskeiðsvali til Stanford.

Sótt er um rafrænt, en fylgigögnum (á ensku) skal skila í umslagi merktu „Stanford 2022“ á Þjónustuborð, Háskólatorgi í síðasta lagi fyrir lokun fimmtudaginn 10. febrúar, 2022. 

Ekki er tekið við síðbúnum umsóknum.

SÆKJA UM

Fylgigögn (á ensku)
1. Kynningarbréf (e. personal statement), hámark 600 orð
2. Staðfest námsferilsyfirlit ásamt árangursröðun (e. ranking) – fæst á Þjónustuborði á Háskólatorgi
3. Námssamningur-Learning agreement þar sem tiltekin eru þau námskeið (að lágmarki 8 Stanford einingar) sem umsækjandi hyggst taka við Stanford. Á þessu stigi umsóknarferlis þarf ekki samþykki fulltrúa deildar á námssamning
4. Tvenn meðmæli, a.m.k. önnur frá kennara við deild umsækjanda (í lokuðu umslagi eða send beint til Alþjóðasviðs)

Frekari upplýsingar má nálgast hjá Alþjóðasviði á ask@hi.is eða s. 525 4311. 

Umsóknarfrestur er 10. febrúar 2022

------

Summer at Stanford University 2022

University of Iceland students will have the opportunity to participate in the 8-week International Honors Program (IHP) at Stanford University from June 18 to August 14, 2022. 

A group of students from the University of Iceland has participated in the summer program at Stanford since 2010, when an agreement was first signed between Stanford University and the University of Iceland. This is a unique opportunity for UI students to study at one of the leading universities in the world. 

Undergraduate and Master´s students from all disciplines, who have completed at least one academic year (60 ECTS) at UI at the start of the summer program with a minimum GPA of 7.5 are eligible to apply. Students can select from a variety of courses and must enroll in at least 8 Stanford units (12 ECTS) that can be transferred to UI. Students at the University of Iceland are exempt from submitting TOEFL scores but must be completely fluent in English.

The UI-Stanford agreement provides UI students with a scholarship worth 20% of the tuition fees. Tuition (including scholarship), room and board, and other fees for the IHP total approximately 13,000 USD (for undergraduate students) and 14,350 (for master´s students).

Please note that this is a two-step application process. Students first apply to the University of Iceland, where a selection committee evaluates their academic achievements, letters of recommendation, future plans and an interview. Selected students are then nominated to Stanford and proceed with the Stanford application process.

Students fill out an online application, and submit supporting documents (in English) in an envelope labeled “Stanford 2022” to the Service Desk, University Center before closing on Thursday, February 10, 2022. Applications received after the deadline will not be accepted.

APPLY

Supporting documents (in English)
1.  Personal statement (max 600 words)
2.  Official transcript with ranking - available at the Service Desk, University Centre
3.  Learning agreement, listing the courses (minimum 8 Stanford units) that the student intends to take at Stanford. At this point, confirmation from the student´s faculty at UI is not required.
4.  Two letters of recommendation, one of which must be from a teacher at the student’s faculty (in a sealed envelope or sent directly to the International Division)

For further information, please contact the UI International Division at ask@hi.is or 525 4311 

The application deadline is February 10, 2022