Skip to main content

Sumarnám við Columbia-háskóla í New York 2022

-English below-

Nemendum Háskóla Íslands býðst að sækja sumarnám við Columbia-háskóla í New York borg sumarið 2022. Um er að ræða tvö sex vikna tímabil, frá 23. maí til 1. júlí eða frá 5. júlí til 12. ágúst.

Nemendur við HÍ geta einnig sótt um að vera gestanemendur gegn gjaldi við Columbia á haust- og vormisseri á grundvelli samnings milli skólanna.

Columbia-háskóli er í hópi Ivy League-háskóla en það eru átta rótgrónir og virtir háskólar á austurströnd Bandaríkjanna sem raðast í efstu sæti styrkleikalista yfir bestu háskóla í heimi. Háskóli Íslands og Columbia undirrituðu samning árið 2015 og síðan þá hafa nemendur HÍ sótt nám við Columbia. Bent er á að þetta tækifæri getur nýst nemendum vel sem hyggja á framhaldsnám í Bandaríkjunum.

Sumarnámið við Columbia er opið öllum nemendum Háskóla Íslands í grunn- og meistaranámi sem hafa lokið a.m.k. einu námsári (60 ECTS) áður en sumarnámið hefst, með meðaleinkunn að lágmarki 7,5.

Nemendur geta valið úr fjölmörgum námskeiðum á grunn- og framhaldsstigi við Columbia. Velja þarf námskeið sem veita a.m.k. 6 Columbia-einingar (12 ECTS) en hægt er að sækja um að fá þær metnar inn á námsferil við Háskóla Íslands.

Skólagjöld eru 13.248 USD (f. 6 Columbia-einingar). Nemendur greiða þar að auki ferðir, húsnæði og uppihald en geta sótt um að búa á stúdentagörðum. Nánari upplýsingar er að finna á vef Columbia-háskóla. Nemendur þurfa að uppfylla kröfur Columbia um enskukunnáttu (100 í TOEFL, 120 í Duolingo).

Umsóknarferlið er tvíþætt. Nemendur senda fyrst umsókn til Háskóla Íslands. Sérstök valnefnd metur umsækjendur á grundvelli námsárangurs, framtíðaráforma og viðtals og velur nemendur sem eru tilnefndir til Columbia. Tilnefndir nemendur senda síðan inn umsókn með námskeiðavali til Columbia.

Sótt er um á netinu en fylgigögnum (á ensku) skal skila í lokuðu umslagi merkt „Columbia 2022“ á Þjónustuborð, Háskólatorgi fyrir lokun fimmtudaginn 10. febrúar 2022.

SÆKJA UM

Fylgigögn (á ensku):

  1. Kynningarbréf (e. personal statement), 600 orð á ensku
  2. Staðfest námsferilsyfirlit á ensku ásamt árangursröðun (e.  ranking) – fæst á Þjónustuborði á Háskólatorgi
  3. Námssamningur (e. learning agreement) þar sem einnig er tekið fram á hvoru tímabilinu nemandi stefnir á að fara (þarf ekki að vera undirritaður af fulltrúa deildar á þessu stigi)
  4. Niðurstöður úr stöðuprófi í ensku (TOEFL eða Duolingo) eða staðfesting á skráningu í prófið
  5. Ferilskrá

Frekari upplýsingar má nálgast hjá Alþjóðasviði á ask@hi.is eða í s. 525-4311.

Umsóknarfrestur er fimmtudaginn 10. febrúar 2022.


Summer at Columbia University in New York City 2022

University of Iceland students can apply to attend a Summer Session at Columbia University in New York City. Two six-week sessions are available, from May 23 to July 1 and July 5 to August 12.

UI students can also apply for a variety of fee-based visiting student programs at Columbia during the Fall and Spring semesters.

Students at the University of Iceland have participated in the summer program at Columbia since 2015, when an agreement was first signed between Columbia University and the University of Iceland. This is a unique opportunity for UI students to study at an Ivy League university and one of the leading universities in the world.

Undergraduate and Master´s students from all disciplines, who have completed at least one academic year (60 ECTS) at UI at the start of the summer program with a minimum GPA of 7.5 are eligible to apply. Students can select from a variety of courses and must enroll in at least 6 Columbia units (12 ECTS) that can be transferred to UI.

Tuition for the summer session at Columbia is USD 13,248 (for 6 Columbia units) excluding other fees and travel and housing.

Please note that this is a two-step application process. Students first apply to the University of Iceland, where a selection committee evaluates their academic achievements, future plans and an interview. Selected students are then nominated to Columbia and proceed with the Columbia summer application process.

Students fill out an online application and submit supporting documents in an envelope labeled “Columbia 2022” to the Service Desk, University Center, before closing on Thursday, February 10, 2022. Applications received after the deadline will not be accepted.

APPLY

Supporting documents (in English):

  1. Personal statement (max. 600 words)
  2. Official transcript with ranking - available at the Service Desk, University Center
  3. Learning Agreement that also indicates which of the two periods the student intends to attend (signature from the relevant faculty staff is not required at this stage)
  4. Proof of English proficiency (TOEFL or Duolingo) or a confirmation of registration for English proficiency test
  5. Resumé/CV

For further information, please contact the UI International Division at ask@hi.is or 525-4311.

The application deadline is Thursday February 10, 2022.