Skip to main content

Launað starfsnám og styrkir

Hvatningarstyrkir til kennaranema 

Kennaranemar geta sótt um styrki á lokaári sínu í námi, í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur á hverju ári. Styrkirnir geta numið allt að 800.000 krónum. Um umsóknarferlið á Menntavísindasviði má lesa í Uglu. Frekari upplýsingar um hvatningarstyrki til kennaranema má finna á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands.

Kennaranemar sem leggja stund á 120 ECTS eininga meistaranám geta sótt um styrk sem nemur allt að 800.000 kr. Fyrri helmingurinn greiðist þegar nemandi hefur lokið 90 ECTS einingum í meistaranámi sem leiðir til leyfisbréfs og seinni helmingurinn þegar nemandi hefur brautskráðst. Réttur til að sækja um seinni hluta styrksins fellur niður ef nemandi brautskráist ekki innan 12 mánaða frá móttöku fyrri hluta styrksins.

Kennaranemar sem hafa meistarapróf í faggrein og innritast í 60 ECTS eininga kennaranám sem leiðir til leyfisbréfs geta sótt um styrk sem nemur allt að 400.000 kr. Styrkurinn greiðist út í einu lagi við námslok. Kennaranemar sem innritast haustið 2021 og ljúka 60 ECTS eininga diplómanámi sem leiðir til leyfisbréfs geta sótt um hvatningastyrk sem nemur allt að 400.000 kr. þegar staðfesting á brautskráningu liggur fyrir.

Styrkurinn er talinn fram sem tekjur líkt og aðrir sambærilegir styrkir og af honum því greiddir skattar og önnur opinber gjöld. 

Umsóknarfrestur er þrisvar á ári: 1. nóvember, 1. mars og 28. júní. 

Launað starfsnám eða vettvangsnám (ólaunað) 

Leik- og grunnskólakennaranemar á lokaári til M.Ed. eða MT-gráðu við Háskóla Íslands geta verið í 50% launuðu starfsnámi við leik- eða grunnskóla á lokaári kennaranáms eða í vettvangsnámi (ólaunuðu).

  • Launað starfsnám byggir á því að kennaranemi hafi sjálfur ráðið sig til kennslu við leik- eða grunnskóla og fengið samþykki umsjónarkennara námskeiðsins við Menntavísindasvið til að tengja starfið og námið.
  • Vettvangsnám (ólaunað) er skipulagt af Menntavísindasviði sem sér um að finna skóla fyrir vettvangsnám kennaranema.