Um MA-nám í Norðurlandafræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Um MA-nám í Norðurlandafræði

Í meistaranámi í Norðurlandafræðum er lögð áhersla á Norðurlönd sem sérstakt mál- og menningarsvæði. Um er að ræða hagnýtt nám, sem hefur þann tilgang að búa nemendur undir hvers konar störf og samskipti, þar sem reynir á haldgóða kunnáttu í dönsku, norsku og sænsku auk almennrar þekkingar á menningu og samfélagsgerð norrænna þjóða. Nefna má störf sem tengjast norrænni samvinnu, utanríkisþjónustu, ferðaþjónustu og fjölmiðlum.

Nemendur fá innsýn í það sem einkennir norræn þjóðfélög og þróun þeirra, daglegt líf, bókmenntir og menningu. Áhersla er lögð á að nemendur geti nýtt kunnáttu sína í a.m.k. einu Norðurlandamáli til að öðlast alhliða færni í dönsku, norsku og sænsku (þ.m.t. finnlands-sænsku) og notað þau til samskipta á norrænum vettvangi.

Nánari upplýsingar

Markhópur/Inntökuskilyrði
Skilyrði fyrir inntöku er að nemendur hafi afar góð tök á dönsku, norsku eða sænsku. Rétt er að undirstrika að ekki er gerð krafa um BA-nám í einu skandinavísku málanna, heldur að nemendur hafi lokið námi á BA-/BS-stigi og geti sýnt fram á góða kunnáttu sína í dönsku, norsku eða sænsku. Markhópurinn er þannig t.d.:

  • þeir sem hafa numið norræn fræði innan eða utan Norðurlanda og vilja auka möguleika sína til frekara náms, leiks eða starfa í norrænu samhengi.
  • þeir sem hafa lokið háskólanámi á BA-/BS-stigi eða sambærilegu námi á Norðurlöndum og hafa notað dönsku, norsku eða sænsku í námi sínu.
  • þeir sem með öðrum hætti hafa náð afar tökum á dönsku, norsku eða sænsku og hafa lokið BA-/BS-námi. 

Inntak námsins
Það sem einkennir Norðurlönd sem svæði m.a. með tilliti til  menningar (t.d. bókmennta, kvikmynda, byggingarlistar og fjölmiðla), tungumála (þróun málanna, það sem er líkt og ólíkt í beygingarkerfi, orðaforða og málvenjum) og samskipta auk helstu samfélagslegra einkenna. Í námskeiðum um tjáskipti verður varpað ljósi á stöðu ólíkra tungumála og hvernig þau tengjast menningarlegum fjölbreytileika á Norðurlöndum. Sérstök áhersla verður lögð á málnotkun svo sem hvað beri að hafa í heiðri og hvað beri að varast í samskiptum við Norðurlandabúa. Í námskeiðum um bókmenntir og menningartengd efni verður nálgunin  þverfagleg og áhersla lögð á samanburð og þróun. Á þann hátt fái nemendur innsýn í strauma og stefnur í bókmenntum, kvikmyndum og fjölmiðlum.

Kennslan fer jöfnum höndum fram á dönsku, norsku og sænsku og verður námsefni (prentaðir eða rafrænir textar/hljóð-/myndefni) einnig á þessum tungumálum.

Námsskipan
Meistaranámið er í heild 120 einingar (ects) og er miðað við að sé lokið á tveimur árum (4 misserum). MA-námið er samsett úr átta 10 ects eininga námskeiðum (eða í vissum tilvikum minni námskeiðum). Því lýkur með 40 eininga fræðilegri lokaritgerð um tjáskipti, bókmenntir eða samfélag, þar sem samanburði eða gagnvirkni er beitt til að greina og varpa ljósi á norrænar víddir.

Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra deildar og verkefnastjóra alþjóðamála til að fá nánari upplýsingar um nám og skiptinám.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.