Líftölfræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Líftölfræði

Líftölfræði

120 einingar - MS gráða

. . .

Vilt þú öðlast þekkingu og færni í viðfangsefnum á sviði líftölfræði, byggða á nýjustu upplýsingum og rannsóknum?
 
Vilt þú geta nýtt þér tölulegar og tölfræðilegar aðferðir við greiningu rannsóknargagna og geta lýst og skýrt helstu tölfræðilegu aðferðum sem notaðar eru í lífvísindum?
 
Þá gæti meistaranám í líftölfræði verið fyrir þig.

    
    
Um námið

Meistaranám í líftölfræði er tveggja ára fjölbreytt en rannsóknarmiðað nám sem veitir hagnýta þekkingu á því hvernig tölfræði er notuð í rannsóknum á sviði líffræði, erfðarfræði, lýðheilsu- og heilbrigðisvísinda. Námið veitir einnig sterkan almennan grunn í tölfræði og gagnaúrvinnslu.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Umsækjendur um meistaranám í líftölfræði þurfa að hafa lokið BS-, BA-prófi eða jafngildri prófgráðu frá háskóla. Ekki er gerð krafa um grunnnám í ákveðnum námsgreinum, en skipulag námsins gerir ráð fyrir að nemendur hafi bakgrunn í aðferðafræði og hafi lokið stærðfræðigreiningu 1, línulegri algebru og líkindareikningi og tölfræði. Við mat á umsækjendum er tekið mið af eftirfarandi:

  • Frammistöðu í grunnnámi. Miðað er við að umsækjandi sé að jafnaði í efri helmingi raðeinkunnar úr viðkomandi útskriftarárgangi í grunnnámi og með fyrstu einkunn í námskeiðum í aðferðafræði úr grunnnámi.
  • Greinargerð umsækjanda um fræðilegt áhugasvið og markmið.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Heiðrún Hlöðversdóttir
Friðgeir Andri Sverrisson
Hjördís Lilja Lorange
Heiðrún Hlöðversdóttir
nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Sú þverfaglega nálgun sem meistaranám í lýðheilsuvísindum byggir á, þótti mér afar spennandi valkostur. Bakgrunnur minn í sálfræði kom sér vel þar sem námið byggir mikið á tölfræði og aðferðafræði rannsókna.

Námið hefur veitt mér góða innsýn inn í störf annarra fagstétta á heilbrigðissviði, bæði í gegnum kennara og samnemendur með ólíkan bakgrunn og menntun.

Helstu kostir námsins að mínu mati eru að nemendur geta valið úr fjölda valnámskeiða og þannig mótað námið eftir eigin áhugasviði.

Friðgeir Andri Sverrisson
Nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Ég skráði mig í meistaranám í lýðheilsuvísindum að hluta til vegna viðfangsefnisins og að hluta vegna þess sveigjanleika sem felst í þverfræðilegu skipulagi þess.

Námið stendur traustum fótum á góðum grunni þar sem koma saman einstaklingar með breiðan bakgrunn sem ýtir undir möguleika á samstarfi og tækifærum víðsvegar í samfélaginu. Eftir að námi lauk og ég sótti út á vinnumarkaðinn reyndist þessi reynsla dýrmæt í leit að starfi við hæfi.

Það að geta mótað námið að eigin áherslum tryggði mér hámarksánægju og aukna getu til að einbeita mér að því sem ég vildi sérhæfa mig í og nýta mér það sem námið hefur upp á að bjóða, eins og að læra og starfa erlendis tengt náminu.

Hjördís Lilja Lorange
Nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Framhaldsnám í lýðheilsuvísindum hefur verið mjög skemmtileg reynsla þar sem ég hef þurft að takast á við margar áskoranir. Í náminu hef ég tamið mér að beita gagnrýnni hugsun og byggt upp hæfni til að takast kerfisbundið á við vísindaleg viðfangsefni.

Námskeiðin eru vel skipulögð þar sem tækifæri gefst á að kynnast helstu viðfangsefnum lýðheilsuvísinda og kynna sér helstu ógnir sem stafa að lýðheilsu í dag. Einn af helstu kostunum við námið eru frábærir kennarar sem hafa yfirgripsmikla þekkingu sem þeir miðla með skemmtilegum og fróðlegum hætti á breiðu sviði fræðigreina.

Sú þekking og reynsla sem ég öðlaðist í meistaranáminu fór langt fram úr vonum mínum og hef ég náð að auka þekkingu á mínu áhugasviði. 

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu 

Líftölfræðingar eru eftirsótt starfsstétt, en mikil þörf er á tölfræðingum í opinbera- og einkageiranum.  Útskrifaðir líftölfræðingar eiga möguleika á fjölbreyttum störfum, allt frá því að sinna hlutverkum innan heilbrigðis- og menntamála, til hugbúnaðarfyrirtækja.

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang:

  • Vinna við rannsóknir
  • Forritun
  • Gagnagreining
  • Stjórnun
  • Áhættugreining
  • Forvarnir

 
 
Félagslíf

Iðunn, félag nemenda í lýðheilsuvísindum, sér um vísindaferðir, nemendafagnaði og málstofur.

Facebooksíða Iðunnar

Kynntu þér fjölbreytt félagslíf við Háskóla Íslands.

Hafðu samband

Miðstöð í lýðheilsuvísindum
Sturlugötu 8, 102 Reykjavík
Sími 525 4956
Netfang: publichealth@hi.is
Lokað vegna sumarleyfa dagana 20. júlí til 14. ágúst

Finndu okkur á Facebook og Twitter