Laust starf | Háskóli Íslands Skip to main content

Laust starf

Verkefnisstjóri fjármála við Verkfræði- og náttúruvísindasvið - HI18090025

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands óskar eftir að ráða verkefnisstjóra fjármála.  Viðkomandi verður hluti af fjármálahópi sviðsins. Hlutverk teymisins er að stuðla að hagkvæmum og góðum rekstri sviðsins og veita góða fjármálatengda þjónustu.

Meginmarkmið verkefnisstjóra er að stuðla að faglegri þjónustu í fjármálum og vinna í samræmi við stefnu og markmið Háskóla Íslands. Viðkomandi aðili kemur að kennslu- og fjárhagsáætlanagerð og uppgjörum á kennslu ásamt fleiru. Verkefnisstjóri skal stuðla að hagkvæmum rekstri sviðsins í nánu samstarfi við fjármálastjóra.

Starfssvið

 • Umsjón með kennsluuppgjörum
 • Þátttaka i gerð kennsluáætlana fyrir deildir sviðsins
 • Frágangur stundakennarasamninga
 • Umsýsla með ferðaheimildir og pantanir á flugi
 • Aðstoð við stjórnsýsluleg málefni sviðsins
 • Aðstoð við sviðsforseta og deildarforseta
 • Aðstoð við fundi, kosningar og skipan í nefndir

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði viðskiptafræði, fjármála, stjórnunar eða skyldra greina.
 • Þekking á stjórnsýslu og/eða stjórnsýslufræðum er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
 • Þjónustulund og skipulagshæfni
 • Frumkvæði í starfi og útsjónarsemi
 • Afbragðs samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Góð tölvufærni
 • Þekking á fjárhagsupplýsingakerfum er kostur
 • Mikil ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga á íslensku og ensku.

Umsóknaferli

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags háskólakennara.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa 360 manns við rannsóknir og kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra starfsmanna og nemenda við sviðið, en fjórðungur bæði starfsmanna og framhaldsnema eru erlendir. Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2300 talsins í sex deildum. Þar af eru 350 í meistaranámi og 150 í doktorsnámi.  Rannsóknarstofnanir sviðsins eru Jarðvísindastofnun og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og Stofnun Sæmundar fróða sem er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið háskólans.

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og er í hópi 250 bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.

 

 

 

 

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2018

Tengiliðir

Nánari upplýsingar um starfið veitir Matthías Einarsson fjármálastjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs í síma 525-4606 eða á matthias@hi.is


Netspjall