Laust starf | Háskóli Íslands Skip to main content

Laust starf

Lektor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Íslensku- og menningardeild - HI18070007

Laust er til umsóknar starf lektors í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Íslensku- og menningardeild við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. 

Starfssvið

Umsækjendur skulu geta sýnt fram á með námsferli sínum, starfsreynslu og ritverkum að þeir geti sinnt kennslu og rannsóknum á sviði íslenskra bókmennta fyrir 1600. Umsækjendur þurfa að sýna fram á sjálfstæði og frumkvæði í rannsóknum og æskilegt er að þeir hafi reynslu og þekkingu til þess að afla styrkja til rannsóknarstarfa.  

Hæfniskröfur

•         Doktorspróf í íslenskum bókmenntum
•         Virkni og hæfni í rannsóknum
•         Kennslureynsla á háskólastigi er æskileg
•         Góð kunnátta í íslensku
•         Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Horft verður til þess að sérsvið og reynsla umsækjenda falli sem best að kennslu- og rannsóknaþörfum deildarinnar. 

Umsóknaferli

Ráðið verður í starfið frá 1. janúar 2019  til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 

Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið og greinargerð um áform ef til ráðningar kemur.  Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Umsókn og umsóknargögnum sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til vísindasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík. 

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármálaráðherra. 

Við ráðningar í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 13. ágúst 2018

Tengiliðir

Nánari upplýsingar um starfið veitir Torfi H. Tulinius deildarforseti í síma 525-4562, netfang tht@hi.is, og Óskar Einarsson rekstrarstjóri í síma 525-5236, netfang oe@hi.is


Netspjall