Laust starf | Háskóli Íslands Skip to main content

Laust starf

Deildarstjóri á kennslusviði - HI18060158

Viltu stýra innleiðingu á rafrænum kennsluháttum við Háskóla Íslands?


Við kennslusvið Háskóla Íslands er laus til umsóknar staða deildarstjóra fjarkennslu, edX og fagháskólanáms. Viðkomandi mun bera ábyrgð á  þróun og innleiðingu rafrænna kennsluhátta og fjarkennslu, og mun vinna náið með sviðstjóra kennslusviðs og aðstoðarrektor þróunar og kennslu. Starf deildarstjóra er fjölbreytt, viðfangsefni áhugaverð og gott starfsumhverfi. Deildarstjóri, sem verður staðsettur á Kennslusviði, vinnur náið með Kennslumiðstöð HÍ.  

Starfssvið

- Mótun stefnu um fjarkennslu í samræmi við stefnu HÍ
- Innleiðing á fjarkennslustefnu HÍ 
- Að fylgjast með nýjungum sem geta nýst við fjarnám
- Útfærsla á stefnu HÍ um edX (opin netnámskeið)
- Samskipti við edX erlendis
- Fylgja eftir samningi með edX og hafa umsjón með fjármálum
- Undirbúningur og þróun fagháskólanáms

Hæfniskröfur

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi, a.m.k. meistaragráða
- Kennslufræðileg þekking er æskileg
- Þekking á rafrænum kennslukerfum sem notuð eru við háskólakennslu 
- Reynsla af háskólakennslu er æskileg
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Góð kunnátta í íslensku og ensku
- Góð tölvukunnátta
- Frumkvæði, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Umsóknaferli

Um er að ræða krefjandi starf í metnaðarfullu umhverfi og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í byrjun september eða samkvæmt nánara samkomulagi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:
I. Ferilskrá.
II. Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess.
III. Staðfest afrit af prófskírteinum.
IV. Upplýsingar um 2-3 umsagnaraðila.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfanna þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun háskólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst 2018

Tengiliðir

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert H. Haraldsson, sviðsstjóri kennslusviðs (sími 525-4277 eða robhar@hi.is).


Netspjall