Skip to main content

Laust starf

Lektor í stjórnun við Viðskiptafræðideild Félagsvísindasviðs - HI18020026

Laust er til umsóknar fullt starf lektors í stjórnun  við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands með áherslu á verkefnastjórnun.

Starfssvið

•          Að taka þátt í þróun kennslu í grunn- og meistaranámi á sviði stjórnunar og verkefnastjórnunar.
•          Að kenna og leiðbeina nemendum á sviði stjórnunar og verkefnastjórnunar.
•          Að stunda rannsóknir á sviði stjórnunar og verkefnastjórnunar.

Hæfniskröfur

•          Doktorspróf í viðskiptafræði eða skyldum greinum
•          Virkni og hæfni í rannsóknum með sýnilegum hætti
•          Kennslureynsla á háskólastigi með góðum árangri
•          Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknaferli

Við ráðningu verður miðað við að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands.

Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Samkvæmt 38. gr. reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009,  er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu uppfylli viðkomandi þau skilyrði sem kveðið er á um í reglum nr. 263/2010 um framgang og tímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf eigi síðar en haustið 2018.  

Umsækjendur skulu láta eftirfarandi gögn fylgja umsókn sinni:
1) Kynningarbréf þar sem m.a. kemur fram hvernig umsækjandi uppfyllir hæfnikröfur
2) vottorð um námsferil sinn
3) akademíska ferilskrá (Curriculum Vitae)
4) ritaskrá
5) skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið
6) greinargerð um rannsóknar- og kennsluáform ef til ráðningar kemur
7) upplýsingar um þrjá mögulega umsagnaraðila sem hafa má samband við. 

Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín eftir því sem við á. 

Umsókn og umsóknargögnum sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 6, 101 Reykjavík. 

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármálaráðherra.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í allt að 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Við ráðningar í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

Háskóli Íslands er alþjóðlegur rannsóknaháskóli og stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun landsins. Um 1.500 starfsmenn starfa í föstum störfum við skólann og um 2.200 eru lausráðnir. Nemendur við skólann eru um 12.500. Skólinn skiptist í sex grunneiningar, miðlæga stjórnsýslu og fimm fræðasvið. Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

Á Félagsvísindaviði starfa á þriðja hundrað manns að kennslu og rannsóknum. Vísindafólk sviðsins stundar grunnrannsóknir, hagnýtar rannsóknir og þjónusturannsóknir og lögð er mikil áhersla á fjölbreytta miðlun þekkingar, öflugar samræður við íslenskt samfélag og alþjóðlega fræðasamfélagið.

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018

Tengiliðir

Nánari upplýsingar veitir Ingi Rúnar Eðvarðsson, deildarforseti Viðskiptafræðideildar á netfanginu ingire@hi.is eða í 525-5176. 


Netspjall