Skip to main content

Laust starf

Lektor í heimilislæknisfræði við Læknadeild Heilbrigðisvísindasviðs - HI18010187

Laust er til umsóknar 20% starf lektors á sviði heimilislæknisfræði við Læknadeild Háskóla Íslands.

Er starfið auglýst í ljósi áforma Læknadeildar um að efla kennslu í heimilislæknisfræði. Það er einnig í samræmi við aukna áhersla heilbrigðisyfirvalda á mikilvægi heimilislækninga í heilbrigðiskerfinu. 

Starfssvið

Lektorinn skal stunda rannsóknir á sviði heimilislæknisfræði og sinna kennslu nema í grunnámi í Læknadeild. Honum er jafnframt ætlað að taka þátt í uppbyggingu og eflingu fræðigreinarinnar við deildina ásamt handleiðslu nema sem stunda rannsóknir á þessu sviði.

Hæfniskröfur

•          Doktorspróf á fræðasviðinu eða þekking og reynsla í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á fræðasviðinu, staðfest með áliti dómnefndar.
•          Sérfræðiréttindi í heimilislækningum.
•          Rannsóknavirkni á fræðasviðinu, sjálfstæði og frumkvæði í rannsóknum. 
•          Reynsla af kennslu, bæði í grunnnámi og sérnámi er æskileg.
•          Vegna þátttöku í verklegri kennslu er gert ráð fyrir því að umsækjendur séu starfandi heimilislæknar.
•          Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum, ásamt góðri færni í að miðla eigin þekkingu.

Umsóknaferli

Við ráðningu verður miðað við, að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum Læknadeildar.

Ráðið verður í starfið til fimm ára, með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Rektor er heimilt að veita framgang í starfi strax við nýráðningu uppfylli viðkomandi þau skilyrði sem kveðið er á um í reglum nr. 263/2010 um framgang og tímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga nr. 85/2008 um opinbera háskóla og reglna um Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármálaráðherra.

Gert er ráð fyrir að sá sem ráðinn verður í starfið sé samhliða í starfi við Háskóla Íslands og Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins (HH) en hafi ráðningarsamning við hvora stofnun fyrir sig, sbr. samstarfssamning stofnananna frá 7. febrúar 2014, sjá nánar hér

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. maí 2018.

Umsækjendur skulu láta fylgja með umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið og rannsóknaráætlun ef til ráðningar kemur. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja með umsagnir um kennslu- og stjórnunarstörf sín, eftir því sem við á. Ef ekki er unnt að skila fylgigögnum með umsókn á rafrænu formi skal skila þeim í þríriti til vísindasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík. 

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Við ráðningar í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.
Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands

Innan Háskólans eru fimm fræðasvið og deildir skólans eru 25 talsins. Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum. Jafnframt er Háskóli Íslands öflugur rannsóknaháskóli á alþjóðlega vísu og hafa vísindamenn Háskólans hlotið fjölmargar alþjóðlegar viðurkenningar fyrir vísindastörf sín.

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands er í fararbroddi á sviði heilbrigðismála á Íslandi og gegnir lykilhlutverki í uppbyggingu íslenska heilbrigðiskerfisins með menntun heilbrigðisstarfsmanna. Helstu sérfræðingar þjóðarinnar í heilbrigðisvísindum koma að kennslu og rannsóknum á sviðinu.

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 12. mars 2018

Tengiliðir

Nánari upplýsingar um starfið veita: Emil L. Sigurðsson prófessor (emilsig@hi.is) og Engilbert Sigurðsson, prófessor og deildarforseti Læknadeildar (es@hi.is).


Netspjall