Skip to main content

Læknisfræði

Læknisfræði

180 einingar - Kandídatspróf

. . .

Kandídatsnám tekur við eftir BS nám í læknisfræði. Þar er grunngreinum læknisfræðinnar fléttað saman við klíníska þjálfun. 

Um námið

Kandídatsnám í læknisfræði er 180e fullt nám í þrjú ár þar sem grunngreinum læknisfræðinnar er fléttað við klíníska þjálfum. Kennslan er fjölbreytt, það eru fyrirlestrar, umræðufundir, kennsla í skoðun og verkleg kennsla á heilbrigðisstofnunum.

Náminu lýkur með stöðluðu bandarísku prófi frá NBME.

Skipulag náms í læknisfræði.

Um kandídatsnámið í kennsluskrá.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

BS próf í læknisfræði frá Læknadeild Háskóla Íslands.

Hvað segja nemendur?

Arnar Snær Ágústsson
Thelma Kristinsdóttir
Teitur Ari Theodórsson
Þórdís Þorkelsdóttir
Arnar Snær Ágústsson
læknanemi

Mig hefur alltaf langað að verða læknir, enda ákvað ég það 7 ára galvaskur pjakkur. Hvers vegna? Jú vegna þess að læknisfræði er gríðarlega mikilvægt starf, krefjandi og snýst fyrst og fremst um að hjálpa fólki. Þannig leggur maður á sig mikla vinnu í að afla sér þekkingar og færni til að takast á við heilsubresti og sjúkdóma fólks. Læknisfræði er krefjandi fag, alls ekki á færi allra, tímafrekt og á tímabilum kemst fátt annað fyrir. Það er þó algerlega þess virði þegar maður finnur að manns daglegu störf skipta máli. Það vantar alltaf góða lækna og eru tækifæri allstaðar, hvar sem er í heiminum. Fjölbreytnin er líka svakaleg; kósý heimilislækningar, klikkaðar hjartaskurðaðgerðir, sjaldgæfir og flóknir sjúkdómar eða yfirgripsmiklar rannsóknir, læknisfræðimenntunin býður upp á allt þetta. Læknisfræðin hefur allt til alls og er algjörlega þess virði.

Thelma Kristinsdóttir
Læknisfræði - BS nám

Nám í læknisfræði er á sama tíma mjög krefjandi og ótrúlega skemmtilegt. Áfangarnir eru settir upp í lotukerfi svo maður getur einbeitt sér vel að hverju fagi og klárað þau jafnóðum. Námið er oft á tíðum bæði erfitt og tímafrekt og þá eru stuðningur samnemenda og samstaðan innan árganga ómissandi. Árgangarnir eru litlir og allir eru í sömu áföngum svo það myndast mikil bekkjarstemning. Þrátt fyrir að mikill tími fari í námið er félagslífið mjög gott, alltaf nóg að gera og margar nefndir til að sitja í. Ég mæli óhikað með námi í læknisfræði.

Teitur Ari Theodórsson
Læknisfræði - BS nám

Fyrri þrjú ár námsins eru byggð upp af grunnfögum læknisfræðinnar. Þau veigamestu telja líffærafræði (e. anatomy), lífeðlisfræði, lífefnafræði, lyfjafræði og meinafræði. Skiptist námið þannig að á 1. ári er líffærafræðin fyrirferðarmest, á 2. ári kveður lífeðlis- og lífefnafræðin sér rúms en á 3. ári er tími lyfja- og meinafræðinnar kominn. Bygging námsins er í línulegri röð, þ.e. til þess að öðlast nýja þekkingu þarf sífellt að ryfja upp það sem áður hefur verið lært. Sem gerir það að verkum að þrátt fyrir að náminu sé skipt niður í áfanga hjálpar það nemandanum að byggja upp heildarmynd af virkni og starfsemi líkamans.

Þórdís Þorkelsdóttir
Læknisfræði - BS nám

Nám í læknisfræði er langt, grunnnámið er sex ár og eftir það tekur við sérfræðinám og því verður að gera ráð fyrir að minnsta kosti áratugalangri framhaldsmenntun. Grunnnámið er tvískipt. Fyrstu þrjú árin eru að miklu leiti bókleg menntun í grunnvísindum, eðlilegri lífefna- og lífeðlisfræði líkamans ásamt því hvað getur farið úrskeiðis. Seinni þrjú árin eru að mestu verkleg kennsla sem fer fram á mismunandi sviðum og deildum Landspítalans. Verklega kennslan fer fram á dagvinnutíma og á nemavöktum sem eru ekki launaðar. Utan þess þarf að finna tíma til að tileinka sér bóklega námsefnið og því er námið óneitanlega mjög tímafrekt og krefjandi en einnig ákaflega skemmtilegt, fjölbreytt og áhugavekjandi. Ásamt því er óumflýjanlegt að eignast mjög góða vini sem munu vonandi endast út ævina.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Starfsmöguleikar eftir útskrift

Kandídatspróf í læknisfræði veitir rétt til að starfa sem læknakandídat. Til að öðlast lækningaleyfi þurfa læknakandídatar að ljúka 12 mánaða starfsþjálfun. Starfsleyfi er veitt af Embætti landlæknis.

Texti hægra megin 

Framhaldsnám

Námið veitir aðgang að framhalds- og sérfræðinámi í læknisfræði, auk meistara- og doktorsnámi. Íslenskir læknar eru við framhaldsnám og störf víða um heim. Þeir hafa getið sér góðan orðstír og eiga jafnan greiðan aðgang að framhaldsnámi við virtar erlendar stofnanir.

Félagslíf

Félag læknanema stendur fyrir öflugu félagslífi fyrir læknanema. Það annast stúdentaskipti í samvinnu við alþjóðleg samtök læknanema, aðstoðar við ráðningar læknanema í margs konar afleysingastörf innan heilbrigðiskerfisins og stendur fyrir kynfræðslu í framhaldsskólum undir yfirskriftinni Ástráður. Félagið Bjargráður hefur það að markmiði að efla skyndihjálparkunnáttu.

Þú gætir líka haft áhuga á:
Gamla- Læknisfræði
Þú gætir líka haft áhuga á:
Gamla- Læknisfræði

Hafðu samband

Skrifstofa Læknadeildar
Læknagarði, 4. hæð
Vatnsmýrarvegi 16, 101 Reykjavík.
Sími: 525 4881   Fax: 525 4884
Netfang: medicine@hi.is

Opið alla virka daga kl. 10-16

Upplýsingar um skrifstofur og starfsfólk