Um MA-nám í íslenskum fræðum | Háskóli Íslands Skip to main content

Um MA-nám í íslenskum fræðum

Markmið meistaranáms í íslenskum fræðum er að veita nemendum vísindalega þjálfun og búa þá undir framhaldsnám og störf af ýmsu tagi, s.s. framhaldsskólakennslu, margvísleg fræðistörf og doktorsnám. Í náminu eru tvö kjörsvið: málfræði og bókmenntir og miðaldafræði.

Upplýsingar um umsóknarfresti fyrir meistara- og doktorsnám á Hugvísindasviði má finna á þessari slóð og upplýsingar fyrir erlenda nemendur á þessari slóð. Umsóknum skal skilað til Nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu eyðublaði sem aðgengilegt er á vef skólans.

Inntökuskilyrði
Aðgang að MA -námi í íslenskum fræðum veitir BA-próf með fyrstu einkunn (7,25) í íslensku sem aðalgrein.

Aðgang að náminu geta einnig fengið nemendur með BA-próf í almennri bókmenntafræði ef þeir ljúka öllum kjarnanámskeiðum í íslenskri málfræði á BA-stigi (40 e); svo og nemendur með BA-próf í almennum málvísindum ef þeir ljúka öllum kjarnanámskeiðum í íslenskum bókmenntum á BA-stigi (40 e).

Nemendur með önnur háskólapróf, a.m.k. 180 e, geta einnig fengið aðgang að íslenskum fræðum ef þeir ljúka a.m.k. 30 e í kjarnanámskeiðum í íslenskri málfræði og 30 e í kjarnanámskeiðum í íslenskum bókmenntum á BA-stigi.

Námsskipan
Til meistaraprófs er krafist 120 e að loknu BA-prófi (180 e) og skulu minnst 30 e vera úr MA-námskeiðum í íslenskri málfræði og minnst 30 e úr MA-námskeiðum í íslenskum bókmenntum. Heimilt er að velja námskeið allt að 30 e úr námskeiðum í skyldum greinum í samráði við greinarformann.

Meistaraprófsritgerð í íslenskum fræðum vegur yfirleitt 30 e. Ritgerðarefni velur stúdent í samráði við kennara á því sérsviði sem hann hefur valið. Markmið meistaraprófsritgerðar er að veita þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og til hennar skal gera meiri kröfur en til BA-ritgerðar um fræðilega framsetningu, frumleg efnistök og sjálfstætt framlag nemandans. Hægt er að sækja um að skrifa 60 e ritgerð.

Kennsluhættir og námsmat
Kennslan fer fram í formi fyrirlestra, umræðna og margs kyns verkefnavinnu og ritgerðasmíði. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslunni. Þar sem hér er um rannsóknanám að ræða er gert ráð fyrir verulegu frumkvæði og sjálfstæði nemenda í vali viðfangsefna, heimildaöflun, heimildatúlkun o.s.frv. Námsmat fer langoftast fram með ritgerðum og/eða fyrirlestrum.

Námsmarkmið
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemendur

  • hafi góða þekkingu á völdum tímabilum og/eða sviðum íslensks máls og bókmennta, og á helstu aðferðum og fræðikenningum sem beitt er við rannsóknir á þessum sviðum.
  • hafi yfirsýn yfir ólík sjónarmið, aðferðir og hugmyndir sem stýra rannsóknum á því sviði eða sviðum sem rannsóknir þeirra taka til;
  • geti sett eigið viðfangsefni í vítt samhengi, lagt sjálfstætt mat á ágreiningsefni innan fræðanna og borið eigin niðurstöður saman við niðurstöður annarra fræðimanna;
  • geti beitt þekkingu sinni og færni til að takast á við ný og áður ókunn úrlausnarefni á sviði íslensks máls eða bókmennta.
  • geti tekið þátt í fræðilegum rökræðum um bókmenntafræðileg, málfræðileg eða textafræðileg álitamál bæði í ræðu og riti;
  • séu færir um að greina frá fræðilegum niðurstöðum jafnt í áheyrn sérfræðinga og almennings;
  • þekki fjölbreyttar leiðir til miðlunar íslenskra fræða í nútíma samfélagi og séu færir um að nýta sér valdar leiðir;
  • geti unnið víðtæka og vandaða rannsókn á sjálfstæðan hátt um viðfangsefni sem skiptir máli fyrir framvindu fræðilegrar umræðu;
  • séu færir um að semja útdrætti og erindi fyrir fræðilegar ráðstefnur og skrifa fræðigreinar til birtingar í tímaritum;
  • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð við rannsóknir og séu undir það búnir að skrifa bækur um efni á sviði íslenskra fræða og/eða sjá um fræðilegar handritaútgáfur, einir eða með öðrum.

Nánari upplýsingar í kennsluskrá Háskóla Íslands.

Doktorsnám
Að loknu MA-prófi í íslenskum fræðum er hægt að sækja um doktorsnám í íslenskum bókmenntum (bæði kjörsvið) eða íslenskri málfræði (kjörsviðið málfræði og bókmenntir). Það er fjögurra ára nám, 240 e, sem skiptist í 60 e almennt nám og 180 e doktorsritgerð.

Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra deildar og verkefnastjóra alþjóðamála til að fá nánari upplýsingar um nám og skiptinám.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.