Um MA-nám í íslenskum bókmenntum | Háskóli Íslands Skip to main content

Um MA-nám í íslenskum bókmenntum

Markmið meistaranáms í íslenskum bókmenntum er að veita nemendum vísindalega þjálfun og búa þá undir framhaldsnám og störf af ýmsu tagi, s.s. framhaldsskólakennslu, margvísleg fræðistörf og doktorsnám.

Umsóknarfrestur fyrir meistara- og doktorsnám á Hugvísindasviði er til 15. apríl fyrir inn­ritun á haustmisseri, en erlendra umsækjenda utan EES-svæðisins til 1. febrúar. Umsóknar­frestur á vormisseri er til 15. október. Heimilt er að taka við umsóknum um doktorsnám á öðrum tímum ef sérstaklega stendur á. Umsóknum skal skilað til Nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu eyðublaði sem aðgengilegt er á vef skólans.

Inntökuskilyrði
Aðgang að M.A.-námi í íslenskum bókmenntum veitir B.A.-próf með fyrstu einkunn (7,25) í íslensku eða almennri bókmenntafræði sem aðalgrein.

Nemendur með B.A.-próf í íslensku sem öðru máli og erlendum tungumálum geta fengið aðgang að M.A.-námi ef þeir ljúka kjarnanámskeiðum í íslenskum bókmenntum á B.A.-stigi – samtals 40 e.

Nemendur með B.A.-próf í öðrum greinum hug- og félagsvísinda geta einnig fengið aðgang að M.A.-námi ef þeir ljúka öllum kjarnanámskeiðum í íslenskum bókmenntum á B.A.-stigi – samtals 40 e.

Nemendur með B.Ed.-próf geta fengið aðgang að M.A.-námi ef þeir ljúka 30-40 e í íslenskum bókmenntum á B.A.-stigi. Einingafjöldi og samsetning þess náms fer eftir innihaldi B.Ed.-prófsins.

Nemendur með önnur háskólapróf, a.m.k. 180 e, geta fengið aðgang að M.A.-námi ef þeir ljúka öllum kjarnanámskeiðum í íslenskum bókmenntum á B.A.-stigi og a.m.k. tveimur valnámskeiðum í bókmenntum að auki – samtals 60 e.

Í öllum tilvikum er fyrsta einkunn á B.A.-/B.Ed.-prófi skilyrði fyrir inngöngu.

Námsskipan
Til meistaraprófs er krafist 120 e að loknu B.A.-prófi (180 e) og skulu þar af minnst 60 e vera úr námskeiðum á meistarastigi í íslenskum bókmenntum. Heimilt er að velja námskeið allt að 30 e úr námskeiðum í skyldum greinum í samráði við greinarformann, svo sem námskeið úr almennri bókmenntafræði, íslenskri málfræði, sagnfræði, heimspeki, erlendum tungumálum o.s.frv. 

Meistaraprófsritgerð í íslenskum bókmenntum vegur yfirleitt 30 e. Ritgerðarefni velur stúdent í samráði við kennara á því sérsviði sem hann hefur valið. Markmið meistaraprófsritgerðar er að veita þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og til hennar skal gera meiri kröfur en til B.A.-ritgerðar um fræðilega framsetningu, frumleg efnistök og sjálfstætt framlag nemandans. Hægt er að sækja um að skrifa 60 e meistaraprófsritgerð.

Kennsluhættir og námsmat
Kennslan fer fram í formi fyrirlestra, umræðna og margs kyns verkefnavinnu og ritgerðasmíði. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslunni. Þar sem hér er um rannsóknanám að ræða er gert ráð fyrir verulegu frumkvæði og sjálfstæði nemenda í vali viðfangsefna, heimildaöflun, heimildatúlkun o.s.frv. Námsmat fer langoftast fram með ritgerðum og/eða fyrirlestrum.

Námsmarkmið
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemendur

 • hafi góða þekkingu og skilning á helstu aðferðum og fræðikenningum sem beitt er við bókmenntarannsóknir, og nákvæma þekkingu og skýran skilning á völdum aðferðum og kenningum;
 • hafi góða þekkingu á íslenskum miðaldabókmenntum, íslenskum bókmenntum síðari alda og íslenskum nútímabókmenntum, og víðtæka þekkingu á völdum tímabilum og/eða sviðum bókmenntanna;
 • hafi yfirsýn yfir ólík sjónarmið, aðferðir og hugmyndir sem stýra rannsóknum á því sviði eða sviðum sem rannsóknir þeirra taka til;
 • geti sett eigið viðfangsefni í vítt samhengi, lagt sjálfstætt mat á ágreiningsefni innan fræðanna og borið eigin niðurstöður saman við niðurstöður annarra fræðimanna;
 • geti beitt þekkingu sinni og færni til að takast á við ný og áður ókunn bókmenntafræðileg úrlausnarefni;
 • geti tekið þátt í fræðilegum rökræðum um bókmenntafræðileg álitamál bæði í ræðu og riti;
 • séu færir um að greina frá fræðilegum niðurstöðum jafnt í áheyrn sérfræðinga og almennings;
 • þekki fjölbreyttar leiðir til miðlunar á bókmenntum og bókmenntafræðilegu efni í nútíma samfélagi og séu færir um að nýta sér valdar leiðir;
 • geti unnið víðtæka og vandaða rannsókn á sjálfstæðan hátt um viðfangsefni sem skiptir máli fyrir framvindu fræðilegrar umræðu;
 • séu færir um að semja útdrætti og erindi fyrir fræðilegar ráðstefnur og skrifa fræðigreinar til birtingar í tímaritum;
 • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð við rannsóknir og séu undir það búnir að skrifa bækur um bókmenntaleg efni, einir eða með öðrum.

Nánari upplýsingar í kennsluskrá Háskóla Íslands.

Doktorsnám
M.A.-próf í íslenskum bókmenntum veitir rétt til inngöngu í doktorsnám í greininni. Það er fjögurra ára nám, 240 e, sem skiptist í 60 e almennt nám og 180 e doktorsritgerð.

Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra deildar og verkefnastjóra alþjóðamála til að fá nánari upplýsingar um nám og skiptinám.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.