MA-nám í íslenskukennslu | Háskóli Íslands Skip to main content

MA-nám í íslenskukennslu

Markmið meistaranáms í íslenskukennslu er að veita nemendum kennslufræðilega og vísindalega þjálfun og búa þá undir að kenna íslensku í efri bekkjum grunnskóla og framhaldsskólum. Að loknu meistaraprófi í íslenskukennslu geta nemendur fengið leyfisbréf sem framhaldsskólakennarar.

Umsóknarfrestur fyrir meistara- og doktorsnám á Hugvísindasviði er til 15. apríl fyrir innritun á haustmisseri, en erlendra umsækjenda utan EES-svæðisins til 1. febrúar. Umsóknarfrestur á vormisseri er til 15. október. Heimilt er að taka við umsóknum um doktorsnám á öðrum tímum ef sérstaklega stendur á. Umsóknum skal skilað til Nemendaskrár Háskóla Íslands á sérstöku rafrænu eyðublaði sem aðgengilegt er á vef skólans.

Inntökuskilyrði
B.A.-próf með fyrstu einkunn (7,25) í íslensku sem aðalgrein veitir aðgang að M.A.-námi í íslenskukennslu.

Aðgang að náminu geta einnig fengið nemendur með B.A.-  eða B.Ed.-próf í öðrum greinum ef þeir ljúka a.m.k. 120 einingum í íslensku eða skyldum greinum, þ.á m. námskeiðunum Inngangur að málfræði og Bókmenntafræði (eða sambærilegum námskeiðum) og a.m.k. sex kjarnanámskeiðum að auki.

Í öllum tilvikum er fyrsta einkunn á B.A.-/B.Ed.-prófi skilyrði fyrir inngöngu.

Námsskipan
Til meistaraprófs er krafist 120 e að loknu B.A.-prófi (180 e). Hægt er að velja annaðhvort samsett nám eða samþætt nám.

Í samsettu námi felst fyrra árið í  40 e í kennslufræðinámskeiðum (kjarna) sem eru tekin á Menntavísindasviði auk 20 e í valnámskeiðum sem að jafnaði eru einnig tekin á Menntavísindasviði. Seinna árið skiptist í 30 e í námskeiðum á meistarastigi í íslenskri málfræði og íslenskum bókmenntum (a.m.k. 10 e í hvorri grein) og 30 e meistaraprófsritgerð sem tekin er á Hugvísindasviði.

Í samþættu námi er sami 40 e kjarni í kennslufræðinámskeiðum, en 40 e eru teknar í námskeiðum á meistarastigi í íslenskri málfræði og íslenskum bókmenntum (a.m.k. 10 e í hvorri grein). Ritgerðin er einnig 30 e og skal vera kennslufræðilegs eðlis, en 10 e valnámskeið skal tengjast bæði faggrein og kennslufræði.

Val námskeiða er að nokkru leyti einstaklingsbundið og er því lögð mikil áhersla á samvinnu við leiðbeinanda. Ritgerðarefni velur stúdent í samráði við kennara sína.

Kennsluhættir og námsmat
Kennslan fer fram í formi fyrirlestra, umræðna og margs kyns verkefnavinnu og ritgerðasmíði. Í kennslufræðihluta námsins sinna nemendur æfingakennslu í framhaldsskóla. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda í kennslunni og í kennslufræðihlutanum er mikil hópvinna. Námsmat fer langoftast fram með ritgerðum og/eða fyrirlestrum.

Námsmarkmið
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemendur

  • hafi þekkingu og skilning á völdum aðferðum og fræðikenningum sem beitt er við bókmennta- og málrannsóknir;
  • hafi góða þekkingu á völdum tímabilum og/eða sviðum íslenskrar tungu og bókmennta;
  • hafi innsýn í og skilning á þróun og stöðu þekkingar á sviði íslenskunáms og íslenskukennslu;
  • þekki opinbera skólastefnu og námskrá á Íslandi og sérkenni hennar í samanburði við nálæg lönd;
  • hafi þekkingu á námsgögnum í íslenskukennslu, kennsluleiðbeiningum og öðrum hjálpargögnum, hlutverki þeirra, eiginleikum og rannsóknum á notkun þeirra;
  • hafi þekkingu á almennri kennslufræði og góða þekkingu á kennslufræði íslensku, annaðhvort sem móðurmáls eða annars máls, og geti ígrundað mismunandi stefnur, strauma og þróun greinarinnar;
  • séu færir um að undirbúa íslenskukennslu í framhaldsskóla, einkum að afla gagna, velja kennsluaðferðir, búa til verkefni og ákveða námsmat;
  • þekki og kunni að nýta sér helstu kennslutæki og hugbúnað sem völ er á til íslenskukennslu;
  • hafi fengið nokkra reynslu af kennslu og starfsháttum í framhaldsskóla;
  • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð og séu undir það búnir að semja kennsluefni í íslensku, einir eða með öðrum.

Nánari upplýsingar í kennsluskrá Háskóla Íslands.

Framhaldsnám
Þeir sem hafa lokið M.A.-prófi í íslenskukennslu geta farið í meistaranám í íslenskri málfræði, íslenskum bókmenntum eða íslenskum fræðum.  Þeir geta þá endurnýtt þær 30 e sem þeir hafa tekið í námskeiðum á meistarastigi og þurfa því að taka 90 e í stað 120 í nýja náminu.

Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra deildar og verkefnastjóra alþjóðamála til að fá nánari upplýsingar um nám og skiptinám.