Skip to main content

Hnattræn heilsa, viðbótardiplóma

Nemandi á gangi

Hnattræn heilsa

30 einingar - Viðbótardiplóma

. . .

Markmið diplómanáms í hnattrænni heilsu er að veita nemendum þverfræðilega þekkingu á hnattrænum áhrifaþáttum á heilsu einstaklinga, hópa og þjóða og færni til að vinna með viðfangsefni á fræðasviðinu. Í náminu er fengist við fjölbreytt og þverfræðileg sjónarmið um áhrifaþætti á heilsu og vellíðan einstaklinga og hópa, óháð búsetu þeirra.

Um hvað snýst námið?

Í náminu eru kynntar helstu aðferðir, viðfangsefni og kenningar á fræðasviðinu. Áhersla er lögð á mannfræðilega sýn og þvermenningarlegan samanburð.
Diplómanámið skírskotar til breiðs hóps og gagnast þeim sem fást við verkefni sem tengjast hnattrænum áhrifaþáttum á heilsu einstaklinga, hópa og þjóða hvort sem það er á sviði félagsvísinda, hugvísinda, heilbrigðisvísinda, umhverfis- eða menntavísinda. 
Skyldunámskeið veita innsýn í helstu áskoranir fræðasviðsins, mismunandi sjúkdómsbyrði og heilsufarslegan ójöfnuið milli hópa, landa og svæða, og uppbyggingu og fjármögnun heilbrigðiskerfa.
Diplómanám í hnattrænni heilsu hentar vel þeim sem stunda vinnu og vilja bæta við sig þekkingu á fræðasviðinu.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

BA-, BS-próf eða sambærilegt próf.

Sjáðu um hvað námið snýst

Nemendur í hnattrænni heilsu eru velkomin í Homo nemendafélag mannfræðinga

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustuborðinu í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15 
Sími: 525 4500