Hjúkrunarfræði - önnur háskólagráða | Háskóli Íslands Skip to main content

Hjúkrunarfræði - önnur háskólagráða

Hjúkrunarfræði fyrir fólk með annað háskólapróf

180 einingar - BS gráða

. . .

Hefur þú áhuga á að breyta um starfsvettvang og gerast hjúkrunarfræðingur?

Viltu vinna náið með fólki með því að hlúa að heilsu og líðan þess?

Hefurðu áhuga á fjölbreyttu, krefjandi og gefandi starfi?

Hjúkrunarfræðinám fyrir fólk með aðra háskólagráðu gæti verið næsta skrefið hjá þér að sækja um í undirbúningsnámskeið. 

Fyrir hvern er námsleiðin?

Námsleiðin er ætluð fólki sem lokið hefur öðru háskólanámi og byggir á samþjöppuðu námi með krefjandi og hraðri yfirferð.

Hún er skipulögð sem tveggja ára nám, 11 mánuðir hvort námsár eða 22 mánuðir alls.

Jafnframt munu nemendur bæta við sig klínískum námsstundum sem nema allt að fjórum mánuðum til að uppfylla viðmið tilskipunar um lengd klínísks náms. 

Næsta skrefið hjá þér að sækja um í undirbúningsnámskeið. 

Hjúkrunarfræði fólk með aðra háskólagráðu

Hvernig er skipulagið?

Við skipulag námsleiðarinnar hefur engum efnisþáttum verið sleppt en hins vegar hefur tekist að þjappa saman því efni sem námið tekur til.  

Styttri tími þýðir að námið er samfellt og fellur vel að kröfum nútímans hér á landi með hliðsjón af sams konar þróun í Evrópu um það hvernig námi skuli háttað. 

Kennsla fer fram með:

 • fyrirlestrum
 • umræðutímum
 • verklegum æfingum
 • verkefnavinnu og dæmatímum

Inntökuskilyrði

Grunnnám

Til að hefja nám í hjúkrunarfræði fyrir fólk sem lokið hefur öðru háskólaprófi skal umsækjandi hafa lokið bakkalárprófi með lágmarkseinkunninni 6,5 og hafa lokið sem svarar 8 einingum í aðferðafræði/tölfræði, 6 einingum í félags- eða sálfræðigreinum og 26 ein­ingum í líffræðigreinum samkvæmt nánari ákvörðun deildar.

Fjöldi nýrra nemenda takmarkast að lágmarki við töluna 15 og að hámarki við töluna 20. Ef þeir sem sækja um að hefja námið og uppfylla inntökuskilyrði og forkröfur skv. 9. gr. reglna nr. 319/2009, um inntökuskilyrði í grunnnám við Háskóla Íslands, eru fleiri en unnt er að taka inn skal val nemenda byggjast á ákvæðum 5. gr. reglna nr. 153/2010 um takmörkun á inntöku nemenda í tilteknar við Háskóla Íslands. Val nemenda tekur mið af:

 1. Námsárangri í fyrra námi.
 2. Samsetningu fyrra náms, öðru námi og/eða starfsreynslu.
 3. Frammistöðu í viðtali fari það fram.

Sérstök inntökunefnd skipuð þremur fulltrúum Hjúkrunarfræðideildar fjallar um umsóknirnar og annast val nemenda.

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Starfsvettvangur

BS-nám í hjúkrunarfræði veitir rétt til þess að sækja um starfsleyfi hjúkrunarfræðings auk þess opnar BS-námið leiðir að margs konar framhaldsnámi. 

Útskrifaðir nemendur hjúkrunarfræðideildar eru eftirsóttir starfsmenn um allan heim. 

Samkvæmt flokkun Shanghai Rankings (ARWU) raðast hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands í 100. til 150. sæti af öllum hjúkrunarfræðideildum í heiminum. 

Mikil eftirspurn er hérlendis eftir hjúkrunarfræðingum. 

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang

Hjúkrunarfræðingar starfa á fjölbreyttum vettvangi atvinnulífsins og tækifærin til fjölbreyttra starfa eru víðsvegar hjá fyrirtækjum og stofnunum. 

Dæmi um það sem hjúkrunarfræðingar starfa við: 

 • Sjúkrahús
 • Heilsugæsla
 • Geðvernd
 • Endurhæfing
 • Fræðsla og forvarnir
 • Hjálparstarf
   

Skrifstofa Hjúkrunarfræðideildar
Eirberg, Eiríksgata 34
101 Reykjavík
Sími 525 4960
hjukrun[hja]hi.is

Opið virka daga frá kl. 10:00 - 15:00