Skip to main content

Rekstur og mannauðsstjórnun

Rekstur og mannauðsstjórnun er annað af tveimur kjörsviðum í MS-námi í hjúkrunarstjórnun. Kjörsviðið er fyrir þá sem hafa áhuga á að starfa við stjórnun og forystu stofnana og skipulagsheilda í heilbrigðisþjónustu.

Markmið

Að veita nemendum tækifæri til að efla sig á sviði rekstrar og mannauðsstjórnunar í heilbrigðisþjónustu. Tekið er mið af þeim sem hyggjast vinna við stjórnun og forystu stofnana og skipulagsheilda. Í náminu öðlast nemendur þekkingu og færni í hugmyndafræði og kenningum stjórnunar og forystu, hlutverki stjórnenda, grunnatriðum fjármála og rekstrar, öryggis í heilbrigðisþjónustu og gagnreyndum starfsháttum.

Skyldunámskeið (48e)

  • HJÚ143F Þekkingarþróun í hjúkrunarfræði (6e)
  • HJÚ135F Hagnýt tölfræði (6e)
  • HJÚ142F Rekstur og heilbrigðisþjónusta (6e)
  • HJÚ252F Hagnýting megindlegrar aðferðafræði (6e)
  • HJÚ253F Eigindleg aðferðafræði (6e)
  • HJÚ259F Stjórnun í heilbrigðisþjónustu (6e)
  • HJÚ149F Nýting gagna og upplýsinga í heilbrigðisþjónustu (6e)
  • HJÚ258F Forysta í heilbrigðisþjónustu (6e)
  • HJÚ0AIF Málstofa í hjúkrunarfræði (hluti af meistaraverkefni) 

Valnámskeið (12e)

Nemendum er sérstaklega bent á námskeið í Hjúkrunarfræðideild (HJÚ) og námskeið í mannauðsstjórnun (VIÐ), opinberri stjórnsýslu (OSS), stjórnun og stefnumótun (VIÐ) og námskeið innan lýðheilsuvísinda (LÝÐ).

Lokaverkefni (30e)

HJÚ441L Lokaverkefni

Tengt efni