Forseti Menntavísindasviðs | Háskóli Íslands Skip to main content

Forseti Menntavísindasviðs

Netspjall

English below

Háskóli Íslands leitar að öflugum stjórnanda og leiðtoga fyrir Menntavísindasvið sem er eitt af fimm fræðasviðum skólans. Frá 1. júlí 2018 skiptist Menntavísindasvið í 4 deildir. Á sviðinu starfa um 150 starfsmenn og nemendur eru um 2000 talsins.

Forseti Menntavísindasviðs starfar í umboði rektors. Hann er æðsti yfirmaður og akademískur leiðtogi fræðasviðsins og stjórnar daglegri starfsemi þess. Með forseta fræðasviðs starfar öflugt teymi stjórnenda og sérfræðinga. Sjá nánar 12. gr. laga nr. 85/2008 og 13. gr. reglna nr. 569/2009.

Leiðbeiningar um umsóknir og umsóknargögn:

Með umsóknum þurfa að fylgja eftirtalin gögn:

  1. Ferilskrá þar sem fram kemur menntun, starfsreynsla, stjórnunarreynsla og reynsla umsækjanda af fjármálum og rekstri, þar á meðal stutt lýsing á reynslu af kennslu- og vísindastörfum á háskólastigi (CV).
  2. Ritaskrá þar sem fram kemur hver verka sinna umsækjandi telur veigamest ásamt framlagi umsækjanda til þeirra verka ef um fjölhöfundarverk er að ræða.
  3. Greinargerð (hámark tvær blaðsíður að lengd) um framtíðarsýn umsækjanda fyrir fræðasviðið og hvernig hann hyggst vinna samkvæmt stefnu Háskóla Íslands 2016-2021.
  4. Nöfn að minnsta kosti tveggja umsagnaraðila sem þekkja vel til starfa umsækjanda.
  5. Upplýsingar um álit dómnefndar sem metið hefur umsækjanda hæfan til að gegna akademísku starfi ef við á (upplýsingar um starf og dagsetning álits).

Liggi ekki fyrir álit dómnefndar um akademískt hæfi viðkomandi fer slíkt mat fram í samræmi við reglur Háskóla Íslands um framgang kennara, sérfræðinga og fræðimanna við Háskóla Íslands, nr. 263/2010  með áorðnum breytingum. Til að hafa hæfi til að gegna starfi akademísks starfsmanns þurfa umsækjendur að vera virkir í rannsóknum og hafa sýnt hæfni og frumkvæði í vísindastörfum. Jafnframt skulu þeir hafa náð góðum árangri í kennslu og verið virkir í stjórnun.

Umsóknir skulu berast í rafrænu formi á netfangið: starfsumsoknir@hi.is merkt HI17110170. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar 2018. Umsóknargögn sem ekki eru send í rafrænu formi skulu berast til starfsmannasviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík. Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verði tekin.

Meðferð umsókna:

Rektor skipar nefnd til að undirbúa ákvörðun um ráðningu forseta Menntavísindasviðs. Háskólaráð hefur samþykkt starfsreglur nefnda til að undirbúa ákvörðun háskólarektors um ráðningu forseta fræðasviða Háskóla Íslands, sjá hér. Þar er að finna nánari upplýsingar um málsmeðferð og ráðningarferlið.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun liggur fyrir.


Guidelines regarding applications and application data

All applications must be accompanied with the following data:

  1. A Curriculum Vitae including information on education as well as professional, administrative, financial management and strategy making experiences, along with a short description of other professional experiences related to teaching and research at the university level.
  2. List of publications, including an evaluation of which of the applicant’s works he/ she considers the most significant, and information on the applicant´s contribution to works that are co-authored.
  3. A statement (maximum two pages) on the applicant’s vision for the future for the School of Education and how she/ he intends to implement The University of Iceland Policy for 2016-2021.
  4. The names of at least two referrals who are well acquainted with the applicant’s work.
  5. Information on the ruling of an evaluating committee which has deemed the applicant fit for academic work, if applicable. (Information on the position in question, and date of ruling).

If a ruling on the academic merits of the applicant is not available, such an evaluation will be conducted in accordance with the rules of the University of Iceland on the promotion of lecturers, specialists and scientists at the University of Iceland, no. 263/2010 (in Icelandic only), with later changes. To qualify as an academic member of staff applicants must be active in research and have shown ability and initiative in academic work. Furthermore, they shall have a good teaching record, and be active in administration.

Applications should be submitted digitally to the e-mail address starfsumsoknir@hi.is with the reference no. HI17110170. Application deadline is February 15th 2018. Non-digital materials should be sent to the Division of Human Resources of the University of Iceland, Sæmundargata 2, 101, Reykjavík. All applications will be reviewed and applicants will receive a response informing them on the appointment, once the decision has been made.

Processing of applications

The Rector appoints a committee to prepare for the appointment of the Dean of the School of Education. The University Council has approved the guidelines the committee is to follow. In these, further information on the appointment process and treatment of various issues is available.

All applicants will receive a response and be informed on the appointment when it has been made.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.