Um framhaldsnám í guðfræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Um framhaldsnám í guðfræði

Námið er einstaklingsbundið og velur nemandi sér lesnámskeið, námskeið eða ritgerðarefni í samráði við kennara. Stefnt er að því að nemandinn geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni við nýjar og ókunnuglegar aðstæður í breiðu eða þverfaglegu samhengi sem tengist guðfræðilegum rannsóknum, kennslu, kirkjustarfi eða á öðrum vettvangi þar sem guðfræðileg þekking nýtist. Nemandinn kynnist rannsóknaraðferðum á sviði guðfræði og verður læs á rannsóknir og niðurstöður þeirra.

Um námið
Meistaranám í guðfræði er 60 e fyrir stúdenta sem hafa lokið embættisprófi í guðfræði en 120 e hafi stúdent lokið BA-prófi í guðfræði. Doktorsnám í guðfræði er minnst 180 e að loknu meistara- eða kandidatsnámi.

Doktorsnám
Um er að ræða þriggja ára rannsóknanám. Umsækjendur um doktorsnám við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild er lokið hafa Mag. theol. prófi frá deildinni skulu ljúka 60 ein. MA námi við deildina. Námið skal samanstanda af aðferðafræðinámskeiðum á meistarastigi (F námskeiðum) á sviði hug og/eða félagsvísinda (að lágmarki 20 ein.) og rannsóknarritgerð (30 ein.) Heimilt er að ritgerðin fjalli um skylt efni og fyrirhuguð doktorsritgerð sbr. 25 grein námskipunarreglna um meistara- og doktorsnám við guðfræði- og trúarbragðafræðideild. Heimilt er að meta allt að 60 einingar úr mag.theol námi umsækjenda sem ásamt ofangreindum 60 einingum mynda þá MA próf í guðfræði. 

Við námslok er þessa krafist:

  • Að nemandinn búi yfir yfirgripsmiklum og djúpum skilningi á helstu kenningum, grundvallaratriðum, hugtökum og nýjustu þekkingu sem völ er á innan guðfræði eða trúarbragðafræða. Þekkingin skal vera dýpri en sú þekking sem nemandi tileinkaði sér á fyrri stigum náms.

  • Að nemandinn hafi lagt til mikilvægar nýjungar í framlagi til fræðanna í formi nýrrar þekkingar, frumlegrar nýtingar eða túlkunar á þeirri þekkingu sem fyrir er.

  • Að nemandinn þekki þau kerfi sem notuð eru við fjármögnun rannsókna og mat á þeim og hafi skilning á hvernig rannsóknir eru hagnýttar í akademískum sem menningar- og samfélagslegum tilgangi.

Húsnæði
Kennsla Guðfræði- og trúarbragðafræðideildar fer að mestu leyti fram á annarri hæð í Aðalbyggingu Háskólans og þá sérstaklega í stofu 229, gegnt Háskólakapellunni.

Hægt er að hafa samband við verkefnastjóra deildar og verkefnastjóra alþjóðamála til að fá nánari upplýsingar um nám og skiptinám. Sjá upplýsingar um starfsfólk Hugvísindasviðs.