Virk þátttaka foreldra er lykilatriði í UPRIGHT | Háskóli Íslands Skip to main content

Virk þátttaka foreldra er lykilatriði í UPRIGHT

28. febrúar 2019
Rannsóknarhópur í Upright

„Við viljum minna foreldra sem hafa fengið boð um þátttöku að svara spurningalistum UPRIGHT,“ segir Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor við Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  Hún leiðir nú samevrópskt verkefni sem á að stuðla að vellíðan og efla seiglu ungmenna í gegnum heildstætt námsefni í heilsueflandi umhverfi. Að verkefninu hér koma auk Háskólans Embætti landlæknis og sex grunnskólar.

Rannsóknarteymi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hlaut í haust hartnær 100 milljóna króna styrk frá Evrópusambandinu til að þróa námsefni og bæta námsumhverfi í grunnskólum. Rannsóknarteymið í verkefninu, sem er öflugt og þverfræðilegt,  vill nú hvetja þátttakendur til að svara spurningalistum til að treysta niðurstöður en verkefnið er komið á veg.

„Góð þátttaka skiptir öllu máli til að hægt sé að meta árangurinn hvort sem skólinn tekur þátt í innleiðingu námsefnisins eða styður við verkefnið sem viðmiðunarskóli. Saman getum við unnið í átt til árangurs,“ segir Anna Sigríður. „Virk þátttaka í grunnskólunum sex er lykilatriði til að meta gildi verkefnisins.“

Anna Sigríður segir að seigla lýsi getu til að takast á við krefjandi verkefni unglingsáranna, en það er tímabil ævinnar sem einkennist af örum breytingum. „Jafnframt er verkefninu ætlað að stuðla að góðri líðan skólasamfélagsins í heild þar sem kennarar og annað starfsfólk skólanna ásamt foreldrum eru lykilpersónur.“ 

Anna Sigríður og aðrir rannsakendur í verkefninu hafa bent á augljós merki um aukið áreiti í íslensku samfélagi sem hafi veruleg áhrif á börn og unglinga. Því sé áríðandi að finna bjargráð handa ungu fólki sem þjálfi það í sjálfsstjórn og samskiptum. Mikilvægt sé fyrir ungt fólk að þekkja eigin gildi, styrkleika og jafnframt takmarkanir. 

Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sálfræðingur og sviðsstjóri áhrifaþátta heilbrigðis hjá Embætti landlæknis, sem tekur þátt í verkefninu fyrir hönd embættisins hefur bent á að teikn séu um kvíða og vanlíðan í skóla. „Við töldum nauðsynlegt að innleiða verkfæri í skólunum, sem byggð eru á rannsóknum, sem gera börnum betur kleift að takast á við áskoranir nútímasamfélags.“ 

Anna Sigríður segir að UPRIGHT-verkefnið bjóði einmitt upp á slík verkfæri. „Verkefninu er ætlað að stuðla að vellíðan allra í skólasamfélaginu þar sem kennarar og annað starfsfólk skólanna eru lykilpersónur ásamt foreldrum.“ 

Anna Sigríður segir að UPRIGHT miði að því að þróa námsefni og námsumhverfi sem þjálfi 12 til 14 ára unglinga, kennara og fjölskyldur þeirra við styrkingu sjálfstrausts auk þess sem það bæti félags- og tilfinningahæfni þeirra, meðal annars í gegnum núvitund. Þrír tilraunaskólar og þrír viðmiðunarskólar á höfuðborgarsvæðinu taki þátt í verkefninu. 

„Til að verkefnið skili árangri er virk þátttaka algjört lykilatriði. Þess vegna biðlum við nú góðfúslega til foreldra barna í þátttökuskólunum um að þeir svari spurningalistunum. Við vonumst svo sannarlega eftir góðum viðtökum foreldra enda er áherslan í UPRIGHT á afar mikilvæga þætti varðandi velferð ungmenna og samfélags.“
 

Anna Sigríður Ólafsdóttir