Varði ritgerð um starfsþróun leikskólakennara | Háskóli Íslands Skip to main content
19. febrúar 2019

Varði ritgerð um starfsþróun leikskólakennara

""

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir hefur varið doktorsritgerð sína í menntavísindum við Deild kennslu- og menntunarfræði. Andmælendur voru Margaret Riel, forstöðumaður Center for Collaborative Action Research, Pepperdine-háskóla í Bandaríkjunum, og Liora Bresler, prófessor við Háskólann í Illinois.

Leiðbeinandi var Jóhanna Einarsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið, og meðleiðbeinandi Pia Williams, prófessor við Háskólann í Gautaborg í Svíþjóð. Auk þeirra sat í doktorsnefnd dr. Anna-Maija Puroila, dósent við Háskólann í Oulu, Finnlandi.

Jónína Vala Kristinsdóttir, dósent og forseti Deildar kennslu- og menntunarfræði stjórnaði athöfninni sem fram fór 1. febrúar síðastliðinn í Hátíðasal Háskóla Íslands.     

Myndir frá athöfninni.       

Um doktorsverkefnið
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skapa nýja þekkingu á þeim gildum sem leikskólamenntun byggir á, og að skapa frekari þekkingu á aðferðafræði starfendarannsókna. Gagnaöflun stóð yfir í tvö ár og vann höfundur með sjö leikskólakennurum í einum leikskóla, sem lögðu áherslu á eigin starfsþróun í tengslum við verkefnið. Meginrannsóknarspurningin var: Hvernig getur samstarfsrannsókn stutt við starfsþróun leikskólakennara? 

Doktorsritgerðin samanstendur af fjórum greinum sem hafa verið birtar, sem þrjár tímaritsgreinar og bókarkafli. Í fyrstu greininni er fjallað um þau lífsgildi sem leikskólakennurum fannst mikilvægt að kenna börnum í leikskólanum og hvers vegna þau gildi þóttu mikilvæg. Einnig er fjallað um hvaða augum leikskólakennararnir litu eigið hlutverk við miðlun þeirra gilda. Í annarri greininni er fjallað um það hvernig leikskólakennararnir miðluðu þeim gildum sem þeim þóttu mikilvægust. Þriðja greinin varpar ljósi á hvernig leikskólakennararnir þróuðu sig faglega með þátttöku sinni í samstarfsrannsókninni og einnig hvernig þeir upplifðu kosti þess og galla að taka þátt. Loks var í fjórðu greininni rýnt í hvernig hlutverk rannsakanda mótaðist meðan á rannsóknarferlinu stóð.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðferðafræði samstarfsrannsókna reyndist hafa rík áhrif á starfsþróun leikskólakennaranna þegar þeir unnu með gildi. Leikskólakennararnir völdu að leggja áherslu á gildi sem þeir tengdu við félagsfærni og sömuleiðis fannst þeim mikilvægt að börnin yrðu félagslega sterkir einstaklingar. 

Um doktorsefnið
Ingibjörg Ósk fæddist á Hornafirði árið 1974. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari árið 2002 frá Háskóla Íslands og lauk meistaraprófi í menntunarfræði árið 2010 frá sama skóla. Ingibjörg starfaði sem leiðbeinandi í leikskólum með grunnnáminu og sem leikskólakennari að því loknu, allt þar til hún hóf meistaranám árið 2007. Ingibjörg hefur tekið þátt í ýmsum rannsóknarverkefnum sem tengjast leikskólastarfi, einkum á vegum Rannsóknarstofu í menntunarfræði ungra barna (RannUng). Í doktorsnámi sínu hefur Ingibjörg verið hluti af norrænum rannsóknarhópi sem kannaði gildi í norrænu leikskólastarfi. Einnig var Ingibjörg gestastúdent við Gautaborgarháskóla fyrstu tvö árin af doktorsnáminu. 

Ingibjörg starfar nú sem aðjunkt við Menntavísindasvið og kennir leikskólakennaranemum. Hún situr einnig í stjórn RannUng.  Hún er gift Halldóri Steinari Sigurðssyni véliðnfræðingi og eiga þau þrjá syni, Sigurð Bjarma, Tómas Orra og Steinar Kára.
 

""