Frjór jarðvegur fyrir nýsköpun, tækni og hugvit í mýrlendi Reykjavíkur | Háskóli Íslands Skip to main content
24. nóvember 2021

Frjór jarðvegur fyrir nýsköpun, tækni og hugvit í mýrlendi Reykjavíkur

Frjór jarðvegur fyrir nýsköpun, tækni og hugvit í mýrlendi Reykjavíkur - á vefsíðu Háskóla Íslands

Hugvit, nýsköpun og tækni verða burðarásar í verðmætasköpun Íslendinga. Þetta er markmið starfsins í Vísindaþorpinu í Vatnsmýri eða Reykjavik Science City sem kynnt var formlega í nýju húsnæði Íslandsstofu í Grósku í morgun og Háskóli Íslands er hluti af.
 
Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að Ísland verði eftirsóttur staður til rannsókna, þróunar og fjárfestinga auk þess að laða erlend fyrirtæki og sérfræðinga til landsins. Í Vísindaþorpinu verður lögð áhersla á uppbyggingu svokallaðrar grænnar og blárrar tækni (e. Greentech og e. Bluetech) og lífvísinda en Íslendingar hafi þegar aflað sér mikillar þekkingar á þeim sviðum og eiga þar inni öflug tækifæri.

Störfum í hugverkaiðnaði fjölgaði um 14% í miðjum heimsfaraldri

Jarþrúður Ásmundsdóttir, fagstjóri hugvits, nýsköpunar og tækni hjá Íslandsstofu, segir mikil tækifæri í þessum efnum. Mikill vöxtur hafi verið í gjaldeyristekjum hugverkaiðnaðarins undanfarin ár og áhrif COVID-19 undirstriki enn frekar hve mikilvægt er fyrir íslenskt efnahagslíf að styrkja og fjölga stoðum í efnahagslífinu. 
 
„Það er þörf  á enn frekari vexti í greinum tengdum hugviti, nýsköpun og tækni Reykjavík Science City er til að styðja við þann vöxt. Tækifærin eru svo sannarlega fyrir hendi,“ segir Jarþrúður og bendir á að samkvæmt rannsókn Íslandsstofu á rekstrarumhverfi slíkra fyrirtækja hafi komið í ljós að á árinu 2020 fjölgaði starfsgildum þar um 14% á sama tíma og heimsfaraldur COVID-19 gekk hér yfir með tilheyrandi uppsögnum og atvinnuleysi. 
 
Í Vatnsmýrinni hafi skapast frjór jarðvegur fyrir fyrirtæki sem drifin eru áfram af hugviti og segir Dagur B. Eggertsson borgarstjóri Vísindaþorpið eina meginstoð borgarinnar í atvinnumálum. 

„Við þurfum fjölbreytt atvinnulíf og öflugt þekkingarsamfélag er liður í samkeppnishæfni borgarinar. Öðrumegin í borginni er að vaxa Þorp skapandi greina í Gufunesi og hinumegin erum við með Vatnsmýrina sem samanstendur af framúrskarandi rannsóknum á sviði læknavísinda við Landspítalann, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Nú þegar eru starfandi framsækin og stöndug fyrirtæki eins og CCP, Decode og Alvogen auk fjölda lítilla og meðalstórra sprotafyrirtækja á sviði tækni og vísinda. Við erum staðráðin í að fjölga stórum og öflugum þekkingarfyrirtækjum á svæðinu og auka enn á gróskuna hjá minni fyrirtækjum og sprotum. Framtíðin er því björt í Vatnsmýrinni og hryggjarstykkið verður Vísindaþorpið sem við kynnum hér í dag,“ segir Dagur. 

Frá Siri og Google yfir í Vatnsmýrina

Á fundinum ræddi Guðmundur Hafsteinsson, forstjóri og stofnandi Fractal 5, um drífandi umhverfi fyrir tækni- og nýsköpunarfyrirtæki. Guðmundur hefur yfir 20 ára starfsreynslu í tæknigeiranum, hefur stofnaði tæknifyrirtæki og selt í Bandaríkjunum og var meðal annars yfir vöruþróun hjá Siri sem var síðar keypt af Apple og einnig yfir vöruþróun á Google Assistant.  Eftir að hafa starfað í Bandaríkjunum í yfir fimmtán ár flutti hann aftur til Íslands vorið 2019. Fractal 5 teymið hefur starfsstöð í Grósku og vinnur að þróun hugbúnaðar sem kallast break.is til að auðvelda fólki að eiga í innihaldsríkari samskiptum við fleiri einstaklinga.

Fulltrúar Háskóla Íslands og Vísindagarða skólans, þau Jón Atli Benediktsson rektor, Sigurður Magnús Garðarsson, stjórnarformaður Vísindagarða Háskóla Íslands, Sæunn Stefánsdóttir, sérfræðingur á rektorsskrifstofu, og Hrólfur Jónsson og Elísabet Sveinsdóttir frá Vísindagörðum voru viðstödd þegar Vísindaþorpið var kynnt í Grósku í dag.

Nánar um Vísindaþorpið í Vatnsmýri á vef þess og Facebook-síðu.

Gestir í Grósku