Samfélag og umhverfi | Háskóli Íslands Skip to main content

Samfélag og umhverfi

Samfélag og umhverfi er eitt af fjórum kjörsviðum MS-náms í hagnýtri sálfræði. Kjörsviðið veitir nemendum þekkingu á rannsóknum innan félagssálfræði með sérstaka áherslu á undirgreinar hennar, umhverfis- og neyslusálfræði. Fjallað er um áhrif samfélags og  umhverfis á hegðun, hugsun og líðan fólks og um mörg aðkallandi viðfangsefni nútímans, svo sem neysluhyggju, loftslagsbreytingar, umhverfishegðun, ójöfnuð og lífsstíl. Nemendur fá þjálfun í beitingu sálfræðiþekkingar til þess að hafa áhrif á hegðun fólks til góðs og til að knýja fram samfélagsbreytingar. Áhersla er lögð á að mennta fagfólk sem getur unnið við ráðgjöf og rannsóknir í stjórnsýslu, svo sem í ráðuneytum, sveitarfélögum og í opinberum stofnunum þar sem mikil þörf er fyrir fólk með þekkingu á félagssálfræði. Kjörsviðið veitir einnig sterkan grunn undir doktorsnám. 

Námskeið

Nemendur taka skyldunámskeið sem veita góðan undirbúning undir hverskyns rannsóknarvinnu. Námskeið bundin kjörsviðinu fjalla um hvernig nýta má kenningar og niðurstöður rannsókna úr félagssálfræði og undirgreinum hennar til að skilja og leysa raunveruleg samfélagsvandamál og viðfangsefni. 

Meðal annars er fjallað um:

  • Áhrif umhverfis, samfélags og skipulags á líðan, hegðun og hugsun fólks
  • Eðli neyslusamfélaga og afleiðingar þess fyrir hugsun, líðan og hegðun fólks
  • Áhrif mannsins á loftslagið og umhverfið
  • Ákvarðanatöku, hugsanaskekkjur og hvernig má hafa áhrif á hegðun til góðs

Áhersla er lögð á að mennta fagfólk sem getur unnið við ráðgjöf og rannsóknir í stjórnsýslu, í ráðuneytum, sveitarfélögum og í opinberum stofnunum þar sem þörf er fyrir fólk með þekkingu á þessum sviðum. Slík ráðgjöf gæti verið á sviði umhverfismála, velferðarmála, lýðheilsumála eða menntamála.

Mikil áhersla er á að nemendur afli sér þverfaglegrar þekkingar og sæki valnámskeið utan Sálfræðideildar, til dæmis í þverfaglegu námsbrautirnar í lýðheilsufræðum og í umhverfis- og auðlindafræðum, auk annarra deilda háskólans.

Starfsþjálfun

Nemendum mun standa til boða að ljúka starfsþjálfun í átaksverkefnum og rannsóknarverkefnum. 

Lokaverkefni

Nemendur geta valið um að ljúka 30 eða 60 ects MS-verkefni. Nemendur sem velja 30 eininga lokaverkefni stendur til boða að fara í starfsþjálfun á þriðja misseri. Lokaverkefni eru ýmist á formi hefðbundinnar grunnrannsóknar eða greiningarskýrslu þar sem nemendur þjálfa færni í að finna lausn á samfélagslegu vandamáli með rækilega rökstuddri vísan í kenningar og rannsóknarniðurstöður. Slík lokaverkefni mega vera unnin í tengslum við verkefni sem nemendur hafa unnið að í starfsþjálfun sinni.

Að námi loknu

Að loknu námi skulu nemendur geta nýtt þekkingu sína á vinnumarkaði en séu einnig vel búnir undir doktorsnám á sínu sviði. Nemandi skal hafa tileinkað sér sjálfstæða og gagnrýna hugsun sem nýtist í samfélagsumræðu, námi og starfi. 

Í öllu náminu er lögð áhersla á að nemendur:

  • geti gert sig skiljanlega í umfjöllun um hagnýtingu rannsóknarniðurstaðna
  • öðlist nauðsynlega námshæfni til að geta sjálfir viðhaldið þekkingu sinni og bætt við hana með öflun og lestri viðeigandi gagna og
  • geti unnið sjálfstætt að því að afla upplýsinga um rannsóknir og kenningar sem nýta má við lausn samfélagslegra vandamála/viðfangsefna 

Sjá nánari upplýsingar um kjörsviðið Samfélag og umhverfi (sem áður hét Samfélag og heilsa) og inntökuskilyrði í Kennsluskrá HÍ

Sjá einnig upplýsingar um nauðsynleg fylgigögn með umsókn og umsókn um framhaldsnám við HÍ.

Tengt efni
Samfélag og umhverfi

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.