M.Acc. nám - mikilvægar upplýsingar | Háskóli Íslands Skip to main content

M.Acc. nám - mikilvægar upplýsingar

Meistaranámi í reikningsskilum og endurskoðun lýkur með prófgráðunni Master of Accounting and Auditing (M.Acc.).

Tvær námsleiðir
Nemendur geta valið um að taka meistaranám í reikningsskilum og endurskoðun sem 90 eininga- eða 120 eininga nám. Báðar námsleiðirnar eru skipulagðar sem fjögurra missera nám. Nemendur á báðum námsleiðum taka sömu 15 skyldunámskeiðin. Þeir sem taka 120 eininga námið skrifa að auki 30 eininga lokaritgerð.

Samkvæmt reglum LÍN er 90 eininga námið ekki lánshæft til framfærslu en 120 eininga námið er lánshæft. Nemendur eru hvattir til að kynna sér lánareglur LÍN.

Skipulag námsins
Í kennsluskrá HÍ má sjá hvernig námið er skipulagt. Nemendur eiga að taka námskeiðin í þeirri röð sem þar birtist. Vakin er athygli á því að stundatöflur eru birtar með fyrirvara um breytingar. Ef sú staða kemur upp að breyta þurfi stundatöflu verður nemendum kynnt það eins fljótt og auðið er.

Markmið M.Acc. náms
Markmið með náminu er að auka þekkingu og færni nemenda á sviði reikningsskila og endurskoðunar. Námið hentar mjög vel þeim einstaklingum sem hafa hug á því að vinna við fjármál, reikningshald, reikningsskil og/eða endurskoðun í fyrirtækjum eða stofnunum þar sem sérþekking á svið reikningsskila og endurskoðunar er skilyrði fyrir starfi. Náminu er ætlað að mæta mikilli þörf á sérþekkingu á reikningsskila- og endurskoðunarsviði.

þekkingaratriði (Test of theoretical knowledge)
Uppbygging á meistaranáminu fer eftir reglugerð frá Evrópusambandinu nr. L157/87, Directive 2006/43/EC of The European Parliament and of The Concil of May 2006 on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts, amending Coucil Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Concial Directive 84/253/EEC.

Í grein nr. 8 (Article 8) eru talin upp þau þekkingaratriði (Test of theoretical knowledge) sem taka þarf tillit til þegar að löggildingarprófi í endurskoðun kemur. Þekkingaratriðin ná yfir kennsluefni frá BS námi í viðskiptafræði með áherslu á reikningshald til loka meistaranáms í reikningsskilum og endurskoðun. Ekki er hægt að veita undanþágu frá þessum þekkingarskilyrðum, m.a. vegna þess að nemendur sem útskrifast með M.Acc. gráðu öðlast rétt til þess að verða nemar á endurskoðunarskrifstofum.

Inntökuskilyrði
Reglan er að umsækjendur hafi fyrstu einkunn (7,25) úr BS námi til að fá inngöngu ásamt því að uppfylla aðrar forkröfur.
Forkröfur í námið eru BS próf í viðskiptafræði með tiltekinni áherslu á reikningshald, skattskil, lögfræði og fjármál. Þeir, sem hafa BS próf í viðskiptafræði án slíkrar sérhæfingar eða annað sambærilegt háskólapróf, svo sem hagfræði, geta sótt undirbúningsnámskeið á BS stigi til að uppfylla þessa forkröfu.

Forkröfunámskeið:
VIÐ301G Fjármál I 
VIÐ402G Fjármál II 
VIÐ503G Fjármálagerningar 
VIÐ302G Lögfræði A 
VIÐ103G Inngangur að fjárhagsbókhaldi 
VIÐ401G Reikningsskil 
VIÐ204G Rekstrarbókhald 
VIÐ501G Einstaklingsskattaréttur 
VIÐ504G Ársreikningagerð A 
VIÐ603G Ársreikningagerð B 

Umsækjendur sem uppfylla önnur skilyrði og eiga eftir þrjú eða færri forkröfunámskeið geta hafið meistaranám í reikningsskilum og endurskoðun með því skilyrði að ljúka forkröfunámskeiðunum á fyrsta skólaári.

Óheimilt er að hefja nám á seinna ári í M.Acc. námi ef viðkomandi hefur ekki lokið forkröfunámskeiðum á fyrsta skólaári.

Ráðstefnur um reikningsskil og endurskoðun
Meistaranámið heldur eina til tvær ráðstefnur á hverju ári. Efni ráðstefnanna er mjög breytilegt og fer oft eftir því hvað er aðalumræðuefnið á hverjum tíma. Einnig er fjallað um „klassísk“ efni í reikningsskilum og endurskoðun. Upplýsingar um ráðstefnur námsins má lesa á heimasíðu Viðskiptafræðideildar.

Viðurkenningar fyrir framúrskarandi námsárangur
Árlega veita Viðskiptafræðideild og Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) þremur kandídötum úr meistaranáminu viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur. Viðurkenningin er veitt á fyrrnefndri ráðstefnu M.Acc. námsins ár hvert.

Skráning í námskeið á seinna námsári
Nemendum er ekki heimilt að skrá sig í námskeið á seinna námsári, nema að hafa klárað a.m.k. 30 einingar í námskeiðum af fyrra námsári. Ef nemandi sem lokið hefur 30 einingum af fyrra námsári skráir sig samtímis í námskeið sem kennd eru á fyrra og seinna námsárinu þá er það alfarið á ábyrgð nemandans. Ástæðan fyrir þessu er sú að verkefnaskil og próf á fyrsta og öðru ári geta verið á sama tíma eða mjög nálægt hvort öðru og getur það komið sér illa fyrir nemendur. 

Ef nemandi fylgir ekki námsskipan eins og fram kemur í tímaskipulagi M.Acc. námsins, þá er sú breyting sem nemandi gerir á ábyrgð viðkomandi.

Lokaritgerð og úthlutun leiðbeinanda
Til að ljúka 120 eininga meistaranámi þarf að skrifa 30 eininga meistararitgerð.

Úthlutun leiðbeinanda
Þegar nemandi hefur valið ritgerðarefni skal hann senda lýsingu, upplýsingar um efnistök og áætlun um framkvæmt til nemendaþjónustu FVS á netfangið nemFVS@hi.is, merkt ,,M.Acc ritgerð". Efnisval skal vera innan reikningsskila og endurskoðunar.

Forstöðumaður námslínunnar úthlutar leiðbeinendum til nemenda eftir efnisvali þeirra. Nemendur sækja um leiðbeinanda hér.

Mat á fyrra námi
Þegar sótt er um mat á fyrr námi þarf að fylla út rafrænt eyðublað. 

Nám sem er eldra en 5 ára verður ekki samþykkt, þar sem þekkingarumhverfi í reikningsskilum og endurskoðun er mjög breytilegt á milli ára. Má nefna ný lög, reglugerðir, IFRS og ISA staðlar. Gæta verður þess að nemendur sem útskrifast taki með sér nýjustu efnistökin á hverjum tíma varðandi reikningsskil og endurskoðun.

Verkefnaeinkunn
Verkefni og verkefnaeinkunn er ekki hægt að flytja á milli skólaára. 

hi.is-netfang
Nemendur er bent á að nota hi.is netfang sitt í samskiptum við skólann. Vakin er athygli á því að rafræn samskipti skólans við nemendur er í gegnum hi-netfangið.

Prófsýningar
Nemendur skulu kynna sér vel reglur um prófsýningar hjá Háskóla Íslands. Nemendur þurfa að óska eftir prófsýningu innan 15 daga frá birtingu einkunnar, með því að hafa samband við kennara námskeiðsins. Sundurliðaðar einkunnir eru ekki sendar í tölvupósti, en hægt er að sjá þær í Uglu, t.d. hlutapróf og verkefni. Verkefnaeinkunnir verða skráðar í Ugluna þar sem því verður við komið.

Endurtökupróf
Skilyrði sem nemendur þurfa uppfylla til að geta skráð sig og fengið rétt til að þreyta endurtökupróf eru:

  • Nemandi verður að hafa þreytt próf í námskeiðinu til að getað skráð sig í endurtökupróf 
  • Mæti nemandi ekki í próf í námskeiðinu á almennu prófatímabili getur hann ekki nýtt sér endurtökupróf

Nemandi greiðir kr. 6.000 fyrir hvert endurtökupróf, greiðsla fer fram á þjónustuborðinu á Háskólatorgi og þarf greiðsla að hafa borist til HI í síðasta lagi á síðasta skráningardegi vegna endurtökuprófs. Ef eitthvað er óljóst, vinsamlegast hafið samband við nemendaþjónustu FVS, netfang nemFVS@hi.is, merkið póstinn í efni (subject) með endurtökupróf.

Atvinnumöguleikar
Uppbygging námsins miðar að því að búa nemendur undir að sinna krefjandi og flóknum störfum á sviði reikningsskila og endurskoðunar en krafan um slíka menntun hefur aukist mikið hjá fyrirtækjum sem m.a. hafa skráð hlutabréf og/eða skuldabréf á verðbréfamarkaði. Einnig má nefna störf við innri endurskoðun, áætlanadeild, áhættustýring, innra eftirlit o.fl.

Löggilding í endurskoðun
Meistaranámið í reikningsskilum og endurskoðun (bæði 90 e. og 120 e. námsleiðir) ásamt tilskilinni starfsreynslu, veitir rétt til þess að þreyta próf til löggildingar í endurskoðun, en það próf er í umsjón Endurskoðendaráðs. (www.endurskodendarad.is). 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

CAPTCHA
Sía fyrir ruslpóst
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.