Brautskráðir kandidatar frá Viðskiptafræðideild | Háskóli Íslands Skip to main content

Brautskráðir kandidatar frá Viðskiptafræðideild

Netspjall

Þegar smellt er á ártölin birtast upplýsingar um brautskráða kandidata. Upplýsingar um lokartigerðir er hægt að nálgast í Skemmunni.
Þegar smellt er á ártölin birtast upplýsingar um brautskráða kandidata, lokaritgerðir þeirra og nöfn leiðbeinenda. 

Árið 2008 varð aðskilnaður Viðskipta- og hagfræðideildar í tvær deildir, Viðskiptafræðideild og Hagfræðideild innan Félagsvísindasviðs

Útskrift í október                
                
MS-próf í fjármálum fyrirtækja (3)                
Andri Úlfarsson    
Umhverfi innstæðutryggingarsjóða. Hlutverk tryggingarsjóða innstæðueigenda og fjárfesta.   
The environment of deposit guarantee schemes. The role of depositors’ and investors’ guarantee funds.    
Leiðbeinandi Haukur C. Benediktsson

Halldóra Káradóttir    
Árangursmiðuð fjárhagsáætlunargerð hjá Reykjavíkurborg.    
Performance Budgeting in Reykjavik City.    
Leiðbeinandi Snjólfur Ólafsson

Sigríður Inga Guðmundsdóttir    
"Frá hefðbundinni fjárhagsáætlanagerð til rúllandi fjárhagsspár: Rannsókn á stærri íslenskum fyrirtækjum."    
"From traditional budgeting to rolling forecasting. Research of large Icelandic companies."   
Leiðbeinandi Runólfur Smári Steinþórsson

MS-próf í mannauðsstjórnun (7)                
Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir    
"Hlæja verður margur þótt gamanið sé grátt" Áhrif gleði og góðs starfsanda á starfsánægju starfsfólks sem sinnir andlega krefjandi störfum.    
The influence of joy and good morale on the job satisfaction og employees in mentally challenging positions.   
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Berglind Möller    
"Endirinn skyldi í upphafi skoða. Embættisveitingar: Samanburður fyrir og eftir efnahagshrunið 2008."    
"Public Office Appointments: A Comparison of the Recruitment Process Prior to and Following the 2008 Icelandic Economic Collapse."    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Einar Guðbjartur Pálsson    
Starfshvatning: Mismunandi áherslur fyrir mismunandi stéttir.    
Work motivation: Different approaches for different groups.    
Leiðbeinandi Þóra Christiansen

Fanný Sigríður Axelsdóttir    
Innleiðing stefnu hjá íslenskum fjölskyldufyrirtækjum.    
Implementing a strategy for Icelandic Family Firms.    
Leiðbeinandi Snjólfur Ólafsson

Matthías Guðmundsson    
Vellíðan á vinnustað.    
Wellness in the workplace.    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson

Paavo Olavi Sonninen    
"Tour Guide Competencies and Training Needs:
Focus on the tour guides of Arctic Adventures."        
Leiðbeinendur Gylfi Dalmann Aðalsteinsson/ Árný Elíasdóttir

Rakel Kristinsdóttir     
Kulnun á meðal fangavarða á Íslandi: Rannsókn á kulnun og streituvöldum í starfi.   
Burnout among corrections officers in Iceland: A study of burnout and job stressors.    
Leiðbeinandi Þórður S. Óskarsson

MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum (6)                
Dagbjört Ágústa H Diego    
Umræðan um ESB. Ímynd og áherslur.     
The debate on EU – Image and issues.    
Leiðbeinandi Friðrik Eysteinsson

Dóra Sigfúsdóttir    
"Stjórnun viðskiptatengsla: Samanburður á árangri fyrirtækja sem náð hafa árangri og þeirra sem ekki hafa náð honum."    
"Customer Relationship Management: Comparison of companies that have implemented it successfully and those that have not"    
Leiðbeinandi Friðrik Eysteinsson

Lovísa Anna Pálmadóttir    
"Markaðsgreining og markaðsstefna. Gallerí List, 2013 - 2014 ."    
"Market analysis and market strategies. Gallerí List, 2013 - 2014."    
Leiðbeinandi Þórhallur Örn Guðlaugsson

Ragnheiður Þorleifsdóttir    
Samfélagsmiðlar til markaðsfærslu: Upplifun stjórnenda.    
Social Media in marketing: Executives’ experience.    
Leiðbeinendur Auður Hermannsdóttir & Erla Sólveig Kristjánsdóttir

Steinunn Lilja Smáradóttir    
Vöruþróun á fjarskiptamarkaði.    
New Product Development in the Telecommunications Industry.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir

Örn Leós Stefánsson    
Hver er ávinningur af framhaldsnámi í viðskiptafræði? Er ávinningurinn í samræmi við væntingar?    
What are the benefits of postgraduate education in business? Do the benefits fulfill students’ expectations?    
Leiðbeinandi Þóra Christiansen

MS-próf í stjórnun og stefnumótun (2)                
Ásmundur R Richardsson    
"Staða þekkingarstjórnunar og upplýsingaflæðis innan stjórnsýslusviðs Kópavogsbæjar."    
The Current Status of Knowledge Management and Information Sharing within the Administrative Division at Kopavogur Municipality.    
Leiðbeinandi Runólfur Smári Steinþórsson

Sigurgísli Melberg Pálsson    
Birtingarmynd þjónandi forystu í starfi presta.     
Service leadership as it is reflected in pastors’ work.    
Leiðbeinandi Inga Jóna Jónsdóttir

MS próf í viðskiptafræði (2)                
Dögg Hjaltalín    
"Ábati íslensks bókamarkaðar - Umfang og virði."    
"Benefits of Icelandic book publishing - Turnover and value."    
Leiðbeinandi Gylfi Magnússon

Sverrir Teitsson    
"Jaðarskattar og tekjutengingar. Jaðarskerðingar af völdum skatta- og bótareglna á Íslandi."    
Margin Tax– Effective Marginal Tax Rate in Iceland.    
Leiðbeinandi Runólfur Smári Steinþórsson

M.Acc.-próf í reikningsskilum og endurskoðun (1)                
Sigurður Hermannsson    
        
BS í viðskiptafræði (25)        
Ásdís Ella Jónsdóttir    
Vaxtabótakerfið á árunum 2006-2012.    
Private housing benefits in Iceland in the years 2006-2012.    
Leiðbeinandi Ásmundur G Vilhjálmsson

Berglind Jóna Jensdóttir    
Gjaldmiðlar á Íslandi fyrr og nú. Viðskiptahættir horfinna tíma og saga íslensku krónunnar.   
Media of Exchange in Iceland past and present.   
Leiðbeinandi Ársæll Valfells

Brynjar Þór Björnsson    
Fjárfestingar lífeyrissjóða. Áhrif gjaldeyrishafta á lífeyrissjóði.     
"Pension Fund Investments. The Effects of Capital Controls on Pension Funds."    
Leiðbeinandi Sveinn Agnarsson

Daníel Örn Antonsson    
Leigusamningar: Drög að nýjum staðli í stað IAS 17.    
Leases: Exposure draft for a new IFRS standard to replace IAS 17.    
Leiðbeinendur Einar Guðbjartsson & Signý Magnúsdóttir

Elsa Sól Gunnarsdóttir     
Viðskiptabanki á hlutabréfamarkaði.     
A public bank on the stock market.    
Leiðbeinandi Jón Snorri Snorrason

Fanney Sigurðardóttir    
The Brand Persona Vík Prjónsdóttir: Establishing an interactive relationship with a segment persona via social media.    
Leiðbeinandi Margrét Sigrún Sigurðardóttir

Frímann Snær Guðmundsson    
"Skuldatryggingaálag íslenska ríkisins: Þróun álagsins og tengsl við ávöxtunarkröfu á skuldabréfaútgáfum ríkissjóðs."    
"The Icelandic Credit Default Swap Spread: Comparison with yields on Icelandic sovereign debt."    
Leiðbeinandi Hersir Sigurgeirsson

Guðrún Gunnarsdóttir    
"Reikningsskilastaðlar IFRS og reikningsskil ríkisins."    
"Accounting Standards IFRS and Icelandic Governmental Accounting."    
Leiðbeinandi Jón Snorri Snorrason

Hafdís Snót Valdimarsdóttir    
Virðisaukaskattur á aðkeypta erlenda þjónustu – Tengdir aðila.    
Value added tax importation of services from abroad - Related parties.    
Leiðbeinandi Ásmundur G Vilhjálmsson

Hróar Örn Jónasson    
"Endurskoðendaráð Starfsemi og hlutverk."    
The Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board (CPAAOB).    
Leiðbeinandi Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Íris Hrund Bjarnadóttir    
Markmið reikningsskila. Greining ársreikninga.    
Objective of accounting. Analysis of financial statements.    
Leiðbeinandi Jón Snorri Snorrason

Jóhanna Soffía Sigurðardóttir    
Innkaupastjórnun og innkaupastjórnun í Vífilfelli. Er hægt að betrumbæta birgðahald Vífilfells?    
Procurement management and procurement management in Vífilfell.    
Leiðbeinandi Eðvald Möller

Karen Ýr Lárusdóttir    
Fyrstu íbúðarkaupin - Draumur eða veruleiki?    
First time home buyers - Dream or reality?    
Leiðbeinandi Haukur C. Benediktsson

Karl Ottó Schiöth    
Kvikmyndahúsið þitt! Hvernig á góð upplifun í kvikmyndahúsi að vera?    
"Your movie theater! How would you define a good experience in a movie theater?"    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir

Kristján Freyr Þrastarson    
"Vitund og ímynd kvenfataverslunarinnar ZayZay."    
Awareness and image of the women’s clothing store ZayZay.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir

Leó Rúnar Alexandersson    
Gosdrykkjamarkaðir: Breytingar í neysluhegðun í kjölfar efnahagshruns.    
The soft drink market: Changes in consumer behavior after the financial crisis.    
Leiðbeinandi Þórður Sverrisson

Mariam Laperashvili     
Health and Fitness Applications. Applying Habits of Generation Y to Increase Gym Membership.      
Leiðbeinandi Þóra H Christiansen

Petrína Erla Reynisdóttir    
Fjármögnunarleiga.    
Leasing.    
Leiðbeinandi Jón Snorri Snorrason

Sigríður Ómarsdóttir    
Þjónustugæði í kvenfataverslun.    
Quality of a service in a women’s clothing store.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir

Sigrún Magnea Þráinsdóttir    
Markaðsstarf UNICEF á Íslandi. Vitund og orðspor.    
Marketing strategies of UNICEF in Iceland. Awareness and reputation.    
Leiðbeinandi Þóra Christiansen

Sveinn Ívar Sigríksson    
Áhættustýring Spænska ríkisins.    
Risk Management with Emphasis on the Spanish State.    
Leiðbeinandi Gylfi Magnússon

Valgerður Gunnarsdóttir    
MNCs and Communication: The Use of English as a Lingua Franca in Business and Intercultural Competence.    
Leiðbeinandi Þóra Christiansen

Þorbjörg Pétursdóttir    
"Markaðssetning á Facebook. Getur öflug Síða haft áhrif á sölutölur barnalínu Weleda á Íslandi?"    
Facebook Marketing. Is it possible to increase sales of Weleda Baby products through a successful Page on Facebook?    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir

Þórhallur Guðmundsson    
"Þróun og vöxtur lítilla og meðalstórra fyrirtækja á Íslandi."    
The Development and growth of SMEs in Iceland.    
Leiðbeinandi Ingi Rúnar Eðvarðsson

Þuríður Guðmundsdóttir    
First North Iceland. Þekking og áhugi íslenskra fyrirtækja á markaðnum.    
First North Iceland. Icelandic companies´ knowledge of and interest in the market.   
Leiðbeinandi Vilhjálmur Bjarnason
              

Útskrift í júní  
                                                                   
MA Skattaréttur og reikningsskil (1)                                                                    
Bergþór Haukdal Jónasson    
Sviðslistamenn, alþjóðleg skattlagning
Performing artistes, international taxation  
Leiðbeinandi Ásmundur G. Vilhjálmsson                                                    
                                                                    
MS Fjármál fyrirtækja (9)                                                                    
Arnar Jón Sigurgeirsson    
Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða.    
Investment regulations of pension funds.    
Leiðbeinandi Vilhjálmur Bjarnason    
                                                
Auður Lind Aðalsteinsdóttir
Er verðtryggingin vandamálið? Of hæg niðurgreiðsla og lánatími of langur á fasteignalánum    
Is indexation the problem? Graduated payments and maturity of mortgages   Leiðbeinandi Vilhjálmur Bjarnason    
                                                
Bára Magnúsdóttir    
Raunkostnaður vegna nemenda í grunnskólum Reykjavíkur, samkvæmt fjárhagsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2012.    
Actual costs for students in schools in Reykjavik city according to the budget of Department of Education and Youth in Reykjavik city 2012.    
Leiðbeinandi Jón Snorri Snorrason  
                                                 
Bjarni Ingvar Jóhannsson    
Árangursmælingar íslenskra sjóða.    
Performance measurements of icelandic funds.    
Leiðbeinandi Hersir Sigurgeirsson    
                                                
Kristín Erla Jónsdóttir    
Einkavæðing Landsbankans og Búnaðarbankans; voru bankarnir einkavæddir á réttmætan hátt.    
Privatization of Icelandic banks.    
Leiðbeinandi Sveinn Agnarsson     
                                               
Ólafía Harðardóttir    
Landsáhætta, áhrif landsáhættu á ávöxtunarkröfu eigin fjár    
Country risk, the effects of country risk on cost of equity.    
Leiðbeinandi Hersir Sigurgeirsson  
                                                 
Rannveig Hrefna Friðriksdóttir    
Er munur á meðhöndlun viðskiptavildar hjá fjármálafyrirtækjum og lyfjafyrirtækjum?    
Is there a difference between treatment of goodwill in financial and pharmaceutical companies?    
Leiðbeinandi Vilhjálmur Bjarnason      
                                             
Rúna Malmquist     
Ríkisábyrgðir banka.    
Government guarantees on banks.    
Leiðbeinandi Ásgeir Jónsson      
                                             
Svanhvít Birna Hrólfsdóttir    
Skuldsettar yfirtökur á Íslandi. Er framtíð í skuldsettum yfirtökum á Íslandi?
Leveraged buyouts in Iceland. Is there any future for leveraged buyouts in Iceland?    
Leiðbeinandi Haukur C. Benediktsson                                                    
                                                                    
MS Mannauðsstjórnun (23)                                                                    
Angelien Schalk    
Notkun frammistöðumats hjá íslenskum ráðuneytum.    
The use of performance appraisal by Icelandic ministries.    
Leiðbeinandi Svala Guðmundsdóttir  
                                                 
Anna María Reynisdóttir    
„Annað hvort eru menn hluti af vandamálinu eða lausninni.“  Mat á einelti í opinberum stofnunum í krafti starfsmannaverndar.    
"People are either a part of the problem or a part of the solution." Assessment of bullying in public institutions by virtue of the protection of workers.  
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
                                                   
Berglind María Kristinsdóttir     
Er þörf fyrir handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir?  
Is there a need for a guide in the field of human resource management for Icelandic companies and organizations?    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
Elsa Mogensen    
Þetta var bara eins og það væri verið að drepa okkur hægt og ætti ekki að segja okkur það fyrr en að við værum dauð sko“: Sameining Landspítala og St. Jósefsspítala.    
"It was just like we were being killed slowly and we were not supposed to know it until we were dead": The merger of Landspítali and St. Jósefsspítali.  
Leiðbeinandi Svala Guðmundsdóttir
                                                    
Erna Kristín Ernudóttir    
"Að koma aftur á vinnustaðinn er eins og að koma aftur heim." Upplifun kvenna á samskiptum í fæðingarorlofi.    
"Returning to the workplace is like coming back home." Women´s experience of interacting while on maternity leave.    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
Fanný Kolbrún Bogadóttir    
Tækifæri að námi loknu. Sérnám sjúkraliða í öldrunarhjúkrun.    
The opportunities after the training. The secondary training for practical nurses in elderly care.    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
Fjóla Þórdís Jónsdóttir    
Áhrifaþættir á starfsval - munur á milli kynja og aldurshópa.    
Factors that influence career choice - The difference between men and women and different age groups.    
Leiðbeinandi Ingi Rúnar Eðvarðsson  
                                                 
Geir Birgisson     
Heilsueflandi framhaldsskóli. Mat lagt á breytingaferli heilsueflingar með átta þrepa líkani Kotters.    
Health promoting secondary school: evaluation of change management process with Kotters eight step model.    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
Guðrún Ísabella Þráinsdóttir     
"Kastað í djúpu laugina". Upplifun nýrra stjórnenda af starfinu.    
"Thrown into the deep end." How new managers experience the job.    
Leiðbeinandi Inga Jóna Jónsdóttir    
                                                
Guðrún Tinna Ólafsdóttir     
Framtíð lögreglumenntunar á Íslandi. Er grundvöllur fyrir menntun á háskólastigi?   The future of police education in Iceland. Is there a foundation for education at university level?
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
Guðrún Þórhalla Helgadóttir     
Starfsmannasamtalseyðublöð, formgerð og þróun þeirra á undanförnum árum.   Employee interview forms; their structure and development in recent years.   Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson     
                                               
Halldór Halldórsson    
Starfsmannastefna sveitarfélaga. Orð til athafna eða hilluskraut?    
Personnel policies of Icelandic municipalities. Words to action or shelf decoration?   Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson                                                    

Hrund Guðmundsdóttir    
Þekkingarsköpun í smáfyrirtækjum - Óplægður akur.  
Knowledge creation in small and medium sized businesses - Uncovered field   Leiðbeinandi Ingi Rúnar Eðvarðsson                                                    

Hrönn Harðardóttir    
Viðhorf ungra hjúkrunarfræðinga til launa og kjarabaráttu.    
Young nurse´s attitude towards wages and collective bargaining    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson                                                    

Jónína Þórunn Jónsdóttir    
Áhugi félagsmanna á Flugfreyjufélagi Íslands: „Að fara í verkfall rétt fyrir jól var nátturulega glæpur.“    
Members' interest in the Icelandic Cabin Crew Association: "Going on a strike just before Christmas was a crime of course."    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
                                                   
Kristín Birna Björnsdóttir    
Hvetjandi mannauðsstjórnun í leikskólum.    
Human Resource Management and Motivation for Icelandic Preschool Teachers.   Leiðbeinandi Snjólfur Ólafsson                                                    

Margrét Ólöf Sveinsdóttir    
Hriktir í stoðum. Hvaða aðferðum beita stjórnendur í heilbrigðisþjónustunni til að halda uppi góðum starfsanda á tímum niðurskurðar?    
Is the Icelandic healthcare system falling apart? What do managers do to keep up the morale in times of downsizing?    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson  
                                                 
María Ben Erlingsdóttir    
Mannauðsstjórnun meðal iðn- og þekkingarfyrirtækja.    
Human Resource Management practices in manufacturing and knowledge-based firms.    
Leiðbeinandi Ingi Rúnar Eðvarðsson  
                                                 
Sigríður Hjálmarsdóttir    
Á mótum æviskeiða - rannsókn á tilhögun starfsloka.    
At the Final Career Crossroads - A Study on the Practicalities of Retirement.   Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson        
                                            
Sigurborg Þórarinsdóttir    
Hvatning og umbun í starfi hjá hinu opinbera. Er verðlaunað fyrir góða frammistöðu?    
Encouragement and incentive among those in public positions. Are great performances rewarded?    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson      
                                             
Steingerður Kristjánsdóttir    
"Að vera leiðtogi er að vera mannlegur." Viðhorf stjórnenda hjá ÍTR til forystu.   "To be a leader is being human." Views of managers of leisure centres.    Leiðbeinendur Sigrún Gunnarsdóttir/Gylfi Dalmann Aðalsteinsson
                                                     
Torfi Pálsson    
Mannauðsstjórnun hjá Ístaki - Greining út frá níu lyklum mannauðsstjórnunar.   Human Resource (HR) Management at Ístak - Analysis based on a model of the nine key HR Management    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson    
                                                
Unnur Ýr Konráðsdóttir    
Samruni Reiknistofu bankanna og Teris. Upplifun starfsmanna og væntingar.    
The Merger of Reiknistofa bankanna and Teris. Employees experience and expectations    
Leiðbeinandi Svala Guðmundsdóttir                                                    
                                                                    
MS Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti (9)                                                  
Alexandra Tómasdóttir    
Vörumerkjavirði Lykils fjármögnunar: Samanburður við samkeppnisaðila og tengsl þess við söluráða.    
Competitor Comparison and Effects of Marketing Mix Elements on Lykill fjármögnun Brand Equity.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir    
                                                
Anna Bjarney Sigurðardóttir    
Viðskiptavinamiðuð gildi og markaðshneigð.    
Customer centric values and market orientation.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir      
                                             
Anna Sigríður Pétursdóttir    
Frumkvöðlahneigð fyrirtækja. Tengsl frumkvöðlahneigðar við árangur fyrirtækja.   Entrepreneurial Orientation of Businesses. The Relationship between Entrepreneurial Orientation and Business Performance.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir      
                                             
Áslaug Þ. Guðjónsdóttir Luther    
Hindranir í útflutningi: Reynsla íslenskra útflytjenda.    Barriers to Export: Experience of Icelandic exporters.    
Leiðbeinendur Gunnar Óskarsson/Erla S Kristjánsdóttir
                                            
Eyjólfur Brynjar Eyjólfsson     
Styrkleikar, veikleikar og markmið útflutningsfyrirtækja. Útflutningur íslenskra sjávarafurða.    Strengths, weaknesses and objectives of export companies. The export of Icelandic marine products.    
Leiðbeinendur Ingjaldur Hannibalsson/Arnar Bjarnason
                                              
Gíslína Petra Þórarinsdóttir    
Að pota í rifbeinin á áhorfendum. Markaðssetning alþjóðlegra sviðslistahátíða.   Poking the audience in the ribs:  The marketing of international stage arts festivals.   Leiðbeinandi Margrét Sigrún Sigurðardóttir    
                                                
Guðjón Aðalsteinn Guðmundsson     
Notkun Facebook til markaðsfærslu á Íslandi.    
Using Facebook as a marketing tool in Iceland.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir     
                                               
Hafrún Anna Sigurbjörnsdóttir     
Í leit að vaxtartækifærum, DataMarket.    
Seeking opportunities, DataMarket.    
Leiðbeinandi Auður Hermannsdóttir  
                                                 
Hrönn Bjarnadóttir
Sérleyfisfyrirtæki í veitingarekstri - viðskiptaáætlun.    
Franchising company in the restaurant industry - business plan.    
Leiðbeinandi Eðvald Möller                                                    
                                                                    
MS Stjórnun og stefnumótun (5)                                                                    
Guðrún Lilja Guðmundsdóttir    
"Þetta er ekki bara einhver vinna fyrir mér." Samspil einkalífs og atvinnu hjá mæðrum í stjórnendastöðum.    
"This is not just another job for me." The integration between private life and work of mothers in management positions.    
Leiðbeinandi Margrét Sigrún Sigurðardóttir      
                                             
Íris Ösp Bergþórsdóttir     
Notarlegt spjall eða raunverulegur ávinningur?    
A nice talk or a real benefit for the company and employees?    
Leiðbeinandi Gylfi Dalmann Aðalsteinsson         
                                           
Nína B Sæmundsdóttir     
Uppbygging íslenska sjávarútflutningsgeirans: helstu einkenni íslenskra sjávarútflutningsfyrirtækja.    
Structure of Icelandic seafood exporting sector. And main charachteristics of the export companies.    
Leiðbeinendur Ingjaldur Hannibalsson/Arnar Bjarnason
                                                 
Sigríður Aðalsteinsdóttir    
Meðvirkni í starfsstéttum á Íslandi. Tónlistarkennarar.    
Codependence in professions in Iceland - Music Teachers.  
Leiðbeinandi    Kári Kristinsson    
                                                
Sigrún Anna Waage Knútsdóttir    
Tengsl stjórnrótar við aðsókn Íslendinga í heilsurækt.    
The relationship of Locus of control on Icelanders' adherence in fitnesscentres.   Leiðbeinandi Kári Kristinsson                                                    
                                                                    
MS Viðskiptafræði  (4)                                                                    
Ágúst Þór Ragnarsson    
Stefnumörkun lítils/meðalstórs Norræns skipafélags.    
Strategy for a small/medium sized Nordic shipping line.    
Leiðbeinandi Ingjaldur Hannibalsson      
                                             
Dagný Kaldal Leifsdóttir    
Samfélagsleg ábyrgð 50 stærstu fyrirtækja Íslands; Fylgja efndir orðum?   Corporate social responsibility of Iceland's 50 largest firms; does the end follow the means?    
Leiðbeinandi Runólfur Smári Steinþórsson  
                                                 
Hrefna Gunnarsdóttir
Endurskoðunarnefnd lífeyrissjóðs. Brú milli stjórnar og endurskoðenda.    
Audit Committee of a Pension Fund. A bridge between t