Skip to main content

Félagsráðgjöf, rannsóknanám

Félagsráðgjöf

120 einingar - MA gráða

. . .

Rannsóknartengt nám í félagsráðgjöf er fyrst og fremst hugsað fyrir félagsráðgjafa sem lokið hafa BA námi auk starfsréttindanáms og vilja dýpka þekkingu sína á tilteknu sviði. Nemandi skipuleggur námi í samráði við leiðbeinanda og tekur námið tvö ár. Um er að ræða 120 eininga nám sem lýkur með 40 – 60 eininga MA-ritgerð.

Námið

Ljúka þarf 120 einingum fyrir lokapróf. Námið skiptist í þrjá megin þætti: Fræðileg námskeið, námskeið í aðferðafræði og lokaritgerð. Vægi lokaritgerðar skal að jafnaði vera 40-60 einingar. Samsetning námsins er sveigjanleg og skipuleggur hver nemandi námið í samráði við sinn leiðbeinanda.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

BA-próf í félagsráðgjöf. Að jafnaði er krafist fyrstu einkunnar (7,25).

Sjáðu um hvað námið snýst

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu

Nemandi hefur breikkað og dýpkað þekkingu sína á völdu fræðasviði innan félagsráðgjafar og kerfisbundinn skilning á nýjustu þekkingu á því sviði og rannsóknaraðferðum sem þar er beitt.

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang:

Nemandi getur átt frumkvæði að rannsókna- og þróunarverkefnum á sínu sérsviði, unnið sjálfstæða rannsóknavinnu, stýrt slíkum verkefnum og borið ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.

Hafðu samband

Nemendaþjónusta Félagsvísindasviðs er á
Þjónustutorgi í Gimli
Netfang: nemFVS@hi.is

Sæmundargötu 10, 102 Reykjavík
Opið virka daga frá 9 - 15 
Sími: 525 4500 

Image result for facebook logo Facebook