Faraldsfræði | Háskóli Íslands Skip to main content

Faraldsfræði

Faraldsfræði

120 einingar - MS gráða

. . .

Vilt þú öðlast þekkingu og færni í faraldsfræðilegum rannsóknum?
  
Vilt þú glíma við viðfangsefni á sviði faraldsfræði, byggð á nýjustu upplýsingum og rannsóknum?
  
Þá gæti meistaranám í faraldsfræði verið fyrir þig.

    
    
    
Um námið

 
Meistaranám í faraldsfræði veitir hagnýta þekkingu á beitingu faraldsfræðilegra aðferða til rannsókna í heilbrigðisvísindum og túlkunar á niðurstöðum þeirra, en námið gefur einnig góðan grunn í notkun tölfræði í rannsóknum á heilsu og áhrifaþáttum hennar.

     
    
   
Af hverju faraldsfræði?

Skilningur á faraldsfræði nýtist í að meta gæði rannsókna, en skilningur á lýðgrunduðum rannsóknum er grundvöllur stefnumótunar í heilsueflingu og forvörnum.

Faraldsfræðingar fást við rannsóknir á útbreiðslu, orsökum og afleiðingum sjúkdóma hjá hópum fólks. Þeir fást meðal annars við að safna og greina gögn til að rannsaka lýðheilsu.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

Umsækjendur um meistaranám í faraldsfræði þurfa að hafa lokið BS-, BA-prófi eða jafngildri prófgráðu frá háskóla. Ekki er gerð krafa um grunnnám í ákveðnum námsgreinum, en skipulag námsins gerir ráð fyrir að nemendur hafi bakgrunn í aðferðafræði. Við mat á umsækjendum er tekið mið af eftirfarandi:

  • Frammistöðu í grunnnámi. Miðað er við að umsækjandi sé að jafnaði í efri helmingi raðeinkunnar úr viðkomandi útskriftarárgangi í grunnnámi og með fyrstu einkunn í námskeiðum í aðferðafræði úr grunnnámi.
  • Greinargerð umsækjanda um fræðilegt áhugasvið og markmið.

Sjáðu um hvað námið snýst

Umsagnir nemenda

Heiðrún Hlöðversdóttir
Friðgeir Andri Sverrisson
Hjördís Lilja Lorange
Heiðrún Hlöðversdóttir
nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Sú þverfaglega nálgun sem meistaranám í lýðheilsuvísindum byggir á, þótti mér afar spennandi valkostur. Bakgrunnur minn í sálfræði kom sér vel þar sem námið byggir mikið á tölfræði og aðferðafræði rannsókna.

Námið hefur veitt mér góða innsýn inn í störf annarra fagstétta á heilbrigðissviði, bæði í gegnum kennara og samnemendur með ólíkan bakgrunn og menntun.

Helstu kostir námsins að mínu mati eru að nemendur geta valið úr fjölda valnámskeiða og þannig mótað námið eftir eigin áhugasviði.

Friðgeir Andri Sverrisson
Nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Ég skráði mig í meistaranám í lýðheilsuvísindum að hluta til vegna viðfangsefnisins og að hluta vegna þess sveigjanleika sem felst í þverfræðilegu skipulagi þess.

Námið stendur traustum fótum á góðum grunni þar sem koma saman einstaklingar með breiðan bakgrunn sem ýtir undir möguleika á samstarfi og tækifærum víðsvegar í samfélaginu. Eftir að námi lauk og ég sótti út á vinnumarkaðinn reyndist þessi reynsla dýrmæt í leit að starfi við hæfi.

Það að geta mótað námið að eigin áherslum tryggði mér hámarksánægju og aukna getu til að einbeita mér að því sem ég vildi sérhæfa mig í og nýta mér það sem námið hefur upp á að bjóða, eins og að læra og starfa erlendis tengt náminu.

Hjördís Lilja Lorange
Nemi í framhaldsnámi í lýðheilsuvísindum

Framhaldsnám í lýðheilsuvísindum hefur verið mjög skemmtileg reynsla þar sem ég hef þurft að takast á við margar áskoranir. Í náminu hef ég tamið mér að beita gagnrýnni hugsun og byggt upp hæfni til að takast kerfisbundið á við vísindaleg viðfangsefni.

Námskeiðin eru vel skipulögð þar sem tækifæri gefst á að kynnast helstu viðfangsefnum lýðheilsuvísinda og kynna sér helstu ógnir sem stafa að lýðheilsu í dag. Einn af helstu kostunum við námið eru frábærir kennarar sem hafa yfirgripsmikla þekkingu sem þeir miðla með skemmtilegum og fróðlegum hætti á breiðu sviði fræðigreina.

Sú þekking og reynsla sem ég öðlaðist í meistaranáminu fór langt fram úr vonum mínum og hef ég náð að auka þekkingu á mínu áhugasviði. 

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Að námi loknu 

Faraldsfræðingar vinna gjarnan á spítölum, ríkisreknum stofnunum eða háskólum. Þeir starfa einnig hjá einkareknum fyrirtækjum svo sem tryggingafyrirtækjum eða lyfjafyrirtækjum.

Starfsvettvangur að loknu námi í faraldsfræði er mjög fjölbreyttur.

Texti hægra megin 

Dæmi um starfsvettvang:

  • Vinna við rannsóknir
  • Skipulagning lýðheilsuverkefna
  • Stefnumörkun
  • Kennsla
  • Heilsuefling
  • Forvarnir

  
   
   
Félagslíf

Iðunn, félag nemenda í lýðheilsuvísindum, sér um vísindaferðir, nemendafagnaði og málstofur.

Facebooksíða Iðunnar

Kynntu þér fjölbreytt félagslíf við Háskóla Íslands.

Hafðu samband

Miðstöð í lýðheilsuvísindum
Sturlugötu 8, 102 Reykjavík
Sími 525 4956
Netfang: publichealth@hi.is
Lokað vegna sumarleyfa dagana 20. júlí til 14. ágúst

Finndu okkur á Facebook og Twitter