Skip to main content

Byggingarverkfræði

Byggingarverkfræði

120 einingar - MS gráða

. . .

Tveggja ára framhaldsnám í byggingarverkfræði við Umhverfis- og byggingarverkfræðideild.

Námið er 120 einingar og samanstendur annaðhvort af 60 einingum í námskeiðum og 60 eininga rannsóknarverkefni eða 90 einingum í námskeiðum og 30 einingum í rannsóknarverkefni.

Um námið

Meistaranám í byggingarverkfræði við Háskóla Íslands er tveggja ára nám (120 ECTS) sem miðar að því að gera nemendum kleift að greina og finna lausnir á byggingartæknilegum verkefnum í nútíma þjóðfélagi. 

Námið byggist á verkfræðilegum kjarnafögum en einnig valfögum til að útvíkka og dýpka þekkingu á einstökum greinum.

Nemendur geta tekið valfög frá öðrum námsbrautum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði með leyfi umsjónarkennara. Ritgerðarefni er einnig valið í samráði við umsjónarkennara.

Nemendur taka gjarnan eitt misseri af námskeiðum í skiptinámi erlendis.

Í boði eru þrjú kjörsvið:

Að loknu meistaraprófi í byggingarverkfræði geta nemendur sótt um leyfi til iðnaðarráðherra til að geta kallað sig verkfræðinga. Starfsheitið er lögverndað.

Inntökuskilyrði

Framhaldsnám

  1. BS-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði eða skyldri grein með meðaleinkunn 6,5 eða hærri. Þeir sem ekki hafa próf í umhverfis- og byggingarverkfræði þurfa að uppfylla forkröfur sem Umhverfis- og byggingarverkfræðideild setur, sjá nánar: forkröfur. Ákvæði til bráðabirgða: Ákvæði reglna nr. 259/2004 um meistaranám við verkfræðideild Háskóla Íslands gilda um lágmarkseinkunn fyrir þá sem innrituðust í grunnnám í verkfræði og tölvunarfræði á vormisseri 2012 eða fyrr. Sjá nánar: https://www.hi.is/haskolinn/reglur_nr_994_2017
  2. Umsækjendur skulu skila stuttri greinargerð (1 bls.) þar sem þeir tilgreina hvers vegna þeir hafa áhuga á þessu námi, markmið með náminu og hugsanlegt viðfangsefni í meistararitgerð.
  3. Öllum umsóknum skulu fylgja meðmæli frá 2 einstaklingum (kennari/yfirmaður) sem þekkja vel til umsækjenda og geta veitt honum skýra umsögn. Umsagnaraðilar þurfa að skila skriflegum umsögnum beint til Háskóla Íslands á netfangið umsokn@hi.is. Ef nemandi er að sækja um áframhaldandi nám í sömu deild þarf ekki að skila skriflegum umsögnum/meðmælabréfum.

Sjáðu um hvað námið snýst

Mynd að ofan 
Texti vinstra megin 

Starfsvettvangur

Byggingarverkfræðingar gegna lykilhlutverki við hönnun á mannvirkjum og ýmsum innviðum samfélagsins. Hér má nefna húsbyggingar, brýr, vegi, hafnarmannvirki og orkumannvirki.
Hönnunin og álagsforsendur taka mið af óblíðri og viðkvæmri náttúru sem og sérstakri jarðfræði Íslands þar sem glíma þarf við krefjandi veðurfar (vindur, rigning, snjór) og taka mið af náttúruvá vegna jarðskjálfta, ofanflóða og eldgosa.

Brautskráðir nemendur með meistarapróf í byggingarverkfræði vinna t.d. hjá:

  • Verkfræðistofum
  • Verktökum
  • Sveitarfélögum
  • Ríkisstofnunum
  • Einkafyrirtækjum
Texti hægra megin 

Doktorsnám

Meistaragráða í byggingarverkfræði opnar möguleika á doktorsnámi.

Sjá lista yfir allt doktorsnám á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands.

Hafðu samband

Nemendaþjónusta VoN
s. 525 4466 - ​nemvon@hi.is
Opið virka daga frá 09:00-15:30

Tæknigarður - Dunhaga 5, 107 Reykjavík
Askja - Sturlugata 7, 102 Reykjavík

Fylgstu með Verkfræði- og náttúruvísindasviði

 Instagram  Twitter  Youtube

 Facebook  Flickr