Háskóli Íslands

Umsókn

Umsókn

Grunnnám/BS

Tekið er við umsóknum í grunnnám frá 5. mars til 5. júní.
Allar umsóknir í grunnnám/BS fara fram með rafrænum hætti. Rafræn skráning í grunnnám
 
Starfsfólk þjónustuborðs á Háskólatorgi, námsráðgjafar og starfsfólk Nemendaskrár veita fúslega upplýsingar og aðstoð.
 
Umsóknum skal fylgja staðfest afrit af stúdentsprófsskírteini. Fylgigögn skal senda í pósti til Nemendaskrár Háskólans, Sæmundargötu 4, 107 Reykjavík.
 
Þeir sem ljúka stúdentsprófi að vori sækja um rafrænt fyrir 5. júní og skila fylgigögnum jafnskjótt og þau liggja fyrir.
 
Afgreiðsla umsókna og staðfesting:
 
Stefnt er að því að afgreiðslu umsókna í grunnnám verði lokið fyrir 30. júní.
Öllum umsóknum er svarað.
Þeir sem hljóta skólavist fá sendan greiðsluseðil skráningargjalds um leið og unnið hefur verið úr umsóknum.
Skráning tekur gildi við greiðslu skráningargjalds, innan tímamarka sem fram koma á greiðsluseðli.
Skráningargjald er ekki endurkræft.Skráning í einstök námskeið getur ekki farið fram fyrr en að skrásetningargjald er greitt.
 
 
 

Umsókn í framhaldsnám: Meistaranám/Doktorsnám


Útfylling umsóknar og fylgigögn
Allar umsóknir fara fram með rafrænum hætti. Umsóknarfrestur í framhaldsnám til að hefja nám á haustmisseri er til 15. apríl. Þessi umsóknarfrestur gildir fyrir íslenska umsækjendur og umsækjendur frá Norðurlöndunum. Fyrir aðra erlenda umsækjendur er einn umsóknarfrestur, 1. febrúar.
Umsóknarfrestur til að hefja nám á vormisseri er 15. október. 

Undanþágur frá umsóknarfresti eru ekki veittar. Ef einhver gögn vantar telst umsókn ekki vera fullnægjandi og er sjálfkrafa hafnað. Athugið að nemendur sem ljúka BS-námi frá Verkfræði- og náttúruvísindasviði HÍ þurfa einnig að sækja um í framhaldsnám.

Sótt er um nám á rafrænni umsókn. Eyðublaðið er aðgengilegt á umsóknartíma. Vinsamlegast kynnið ykkur vel sérskilyrði viðkomandi deildar.

 

Rafræn umsókn

Þegar umsækjandi sækir um nám fær hann veflykil sem hann þarf að varðveita. Með honum getur hann farið inn á slóðina www.nynemar.hi.is og fylgst með framgangi umsóknarinnar.

Ef umsækjandi er samþykktur í námið þá getur hann nálgast svarbréf inn á  www.nynemar.hi.is

Ef veflykill glatast þarf umsækjandi að hafa samband við Nemendaskrá HÍ. 

Eftirfarandi upplýsingar þarf að gefa upp á rafræna umsóknareyðublaðinu:

 • Val á námsleið
 • Persónupplýsingar
 • Upplýsingar um fyrra nám: Prófgráður, námsgreinar og lokaár. 
 • Umsagnir/meðmæli:  Í rafrænni umsókn þarf að tilgreina nöfn, símanúmer og netföng umsagnaraðila. Umsagnaraðilar þurfa að skila skriflegum umsóknum beint til Háskóla Íslands, nema að annað sé tekið fram. (Undanþága á skilum á umsögnum/meðmælum)

Vinsamlegast gætið þess að öll umbeðin fylgigögn berist sem fyrst.
Upplýsingar um námið, aðgangskröfur o.fl. er að finna í kennsluskrá.
Inntökuskilyrði - Forkröfur fyrir meistaranám 

Fylgiskjöl sem hengja þarf við rafræna umsókn:

 • Ferilskrá (CV) (sjá neðar)
 • Greinargerð (sjá neðar)
 • Skannað afrit af prófskírteini og námsferli (sjá neðar)
 • Liggi fyrir drög að umsókn um fjárstuðning til sjóða skulu þau fylgja.
 • Hyggist umsækjandi vinna rannsóknarverkefni utan deildar eða stofnana hennar skal fylgja með yfirlýsing og staðfesting á þátttöku þeirrar stofnunar eða fyrirtækis sem umsækjandi hyggst vinna verkefnið með.

Ferilskrá (CV): hengd við rafræna umsókn
Persónulegar upplýsingar, menntun (skarast að nokkru leyti við rafræna umsóknareyðublaðið), starfsreynsla, áhugamál, tölvu- og tungumálakunnátta, önnur kunnátta t.d. reynsla af kennslu, þátttaka í ráðstefnum, ritaskrá og viðurkenningar. 

Vinsamlegast notið PDF-form og hengið við rafræna umsókn.  Setjið nafn og lýsingu á viðkomandi skjali í titil þess, til dæmis: Gudrun_Jonsdottir_Ferilskra.pdf

Greinargerð: hengd við rafræna umsókn
Greinargerð (hámark 1 A4 bls.) um markmið þín og væntingar þínar til námsins þar sem m.a. kemur fram hvers vegna þú velur meistaranám hjá viðkomandi deild og hvernig þú hefur hugsað þér að nýta þér það.
Vinsamlegast tilgreinið nafn og netfang leiðbeinanda (Sjá viðbótarupplýsingar).

Vinsamlegast notið PDF-form og hengið við rafræna umsókn.  Setjið nafn og lýsingu á viðkomandi skjali í titil þess, til dæmis: Gudrun_Jonsdottir_Greinargerd.pdf

Prófskírteini, námsferill og skírteinisviðauki, hengd við rafræna umsókn OG frumriti eða staðfestu afriti skilað á pappír ( þarf ekki hjá umsækjendum sem hafa lokið fyrra námi sínu hjá Háskóla Íslands eftir 1981).
Skila þarf námsferli með lista allra lokinna námskeiða þar sem fram koma einingar og einkunnir hvers námskeiðs. Frumrit eða staðfest afrit á pappír þarf að vera gefið út af viðkomandi skóla og með bæði undirskrift og stimpli. 

Skila þarf prófskírteini og námsferli á eftirfarandi hátt: 

(a) Skannað afrit, læsilegt, svarthvítt eða í lit, skal hengja við rafræna umsókn. Setjið nafn og lýsingu á viðkomandi skjali í titil þess, til dæmis: Gudrun_Jonsdottir_Profskirteini.pdf

(b) Frumrit eða staðfest afrit á pappír skal senda á neðangreint heimilisfang:
Háskóli Íslands
Nemendaskrá 
Sæmundargata 4
101 Reykjavík

Með umsókn í framhaldsnám þarf að skila staðfestum afritum af öllum prófskírteinum á pappír til Háskóla Íslands eigi síðar en tveimur vikum eftir að umsóknarfresti lýkur.

Umsagnir / meðmæli

Í rafrænni umsókn þarf að tilgreina nöfn, símanúmer og netföng tveggja umsagnaraðila. Umsagnaraðilar þurfa að skila skriflegum umsóknum beint til Háskóla Íslands, nema að annað sé tekið fram. (Undanþága á skilum á umsögnum/meðmælum).  Gott er að umsagnaraðilar séu t.d. háskólakennarar eða aðrir sem geta dæmt um námsgetu þína. Umsagnaraðilar skulu skrifa stutta greinargerð og senda beint til Háskóla Íslands, en hún á ekki að fylgja gögnum umsækjanda. Umsagnir er hægt að senda annað hvort: 

(a) Í tölvupósti (PDF-skjal í viðhengi) á umsokn@hi.is merkt í efni pósts: Meistaranám/doktorsnám í þeirri deild sem sótt er um ásamt nafni umsækjanda. Verður að vera sent úr netfangi umsagnaraðila.

(b) eða í pósti á neðangreint heimilisfang:
Háskóli Íslands
Nemendaskrá
Sæmundargata 4
101 Reykjavík 

Undanþága á skilum á umsögnum/meðmælum

Nemendur sem hafa lokið grunnnámi sínu hjá eftirfarandi deildum hjá Verkfræði-og náttúruvísindasviði HÍ þurfa ekki að skila skriflegum umsögnum/meðmælabréfum ef sótt er um hjá sömu deild.

 • Iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild
 • Líf- og umhverfisvísindadeild
 • Rafmagns- og tölvuverkfræðideild
 • Raunvísindadeild
 • Umhverfis- og byggingarverkfræðideild

EYÐUBLAРAðgengilegt á umsóknartíma

Viðbótarupplýsingar

Þeir sem eru samþykktir í nám fá sendan greiðsluseðil nokkru eftir að umsókn hefur verið samþykkt.

Meistaranám í líffræði

 • Umsókn í meistaranám fæst ekki samþykkt nema fyrir liggi hver verður leiðbeinandi. Nemendum er bent á að hafa samband við kennara á því sviði sem þeir hafa hug á í sínu framhaldsnámi. Vinsamlegast tilgreinið nafn og netfang leiðbeinanda í greinargerð.

Meistaranám í Raunvísindadeild

 • Umsókn í meistaranám fæst ekki samþykkt nema fyrir liggi hver verður leiðbeinandi.
 • Nemendum er bent á að hafa samband við kennara á því sviði sem þeir hafa hug á í sínu framhaldsnámi. Vinsamlegast tilgreinið nafn og netfang leiðbeinanda í greinargerð.

Doktorsnám hjá Verkfræði- og náttúruvísindasviði

 • Umsækjendur í doktorsnám þurfa að vera komnir með leiðbeinanda og hugmynd að verkefni áður en sótt er um nám.
 • Nemendum er bent á að hafa samband við kennara á því fagsviði sem þeir hafa hug á í sínu framhaldsnámi.
 • Tilkynna þarf verkefnastjóra doktorsnáms, fyrir lok 1. misseris, hverjir sitja í dokotorsnefnd.

Doktors- og meistaranám hjá Verkfræði- og náttúruvísindasviði

 • Nemandi þarf að leggja fram skriflega námsáætlun fyrir lok 1. misseris í samráði við umsjónarkennara/formann námsbrautar. Samþykkta námsáætlun skal senda í tölvupósti til verkefnisstjóra framhaldsnáms.

Aftur í námið eftir hlé

Nemendur sem skráðu sig ekki í nám árið sem þeir voru samþykktir og ákváðu að fresta námi um eitt misseri verða að endurnýja umsókn sína áður en umsóknarfrestur rennur út. Fylla þarf úr rafræna umsókn en ekki þarf þó að skila fylgigögnum inn að nýju. Taka skal fram í umsóknarferli að viðkomandi hafi frestað upphafi náms.

Nemendur, sem eru í námshléi, verða að hafa samband í tölvupósti við formann námsbrautar hjá viðkomandi deild, hyggist þeir taka upp þráðinn að nýju. Mikilvægt er að senda afrit á tölvupósti til verkefnastjóra framahaldsnáms.  

Hyggist nemandi sækja um mat á námskeiði/um, framlengingu á námstíma eða annað slíkt sendir hann inn skriflegt erindi í tölvupósti til formanns námsbrautar hjá viðkomandi deild með afriti á verkefnastjóra. 

 

Nánari upplýsingar veita:
Sigríður Sif Magnúsdóttir, verkefnisstjóri
Netfang:siggasif@hi.is
Sími: 525 4473

Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir
Netfang: thuraosk@hi.is
Sími: 525 4648

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Sía fyrir ruslpóst
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.
Þú ert að nota: drupalcl1.rhi.hi.is