Háskóli Íslands

Algengar spurningar

Hvað þýðir „árleg skráning"?
Árleg skráning er skráning í námskeið næsta háskólarárs, bæði haust- og vormisseri. Mjög mikilvægt er að sinna skráningu á tímabili árlegrar skráningar vor hvert, þar sem árleg skráning jafngildir skráningu í skólann næsta ár.

Hvar finn ég bókalista fyrir námskeið?
Á heimasíðu Bóksölu stúdenta eru bókalistar fyrir flest námskeið Félags- og mannvísindadeildar. Stundum má einnig nálgast bókalista inni á heimasvæði námskeiða í Uglu eða í kennsluskrá.

Hvar finn ég pósthólf kennara?
Pósthólf kennara eru á þjónustuborði í Gimli. Þjónustuborðið er opið mánudaga til föstudaga frá kl. 08:00-16:00. Sími: 525 5870, 525 5872 og 525 4541. Netfangið er: gimli.info@hi.is

Hvar finn ég nemendafélagið mitt?
Á www.student.is eru tenglar á heimsíður nemendafélaga. Nemendafélög hafa yfirleitt ekki sérstakar skrifstofur en þau hafa aðgang að aðstöðu Stúdentaráðs. Til að komast í samband við nemendafélagið þitt er best að hafa samband við ábyrgðaraðila, til dæmis formenn, ritara eða gjaldkera. Yfirleitt eru upplýsingar um þá að finna á vefsíðum nemendafélaganna.

Hvar fæ ég stúdentakort?
Sótt er um Stúdentakort í Uglunni (Uglan mín --> Stúdentakort).  Stúdentakort eru gefin út í tveimur mismunandi útgáfum og velur nemandinn aðra hvora. Bæði kortin eru auðkennis- og afsláttarkort en annað er auk þess rafrænt aðgangskort. Auk þess að vera auðkennis- og afsláttakort veitir rafrænt aðgangskort korthafa aðgang að einum af kjörnum Háskólans (Háskólatorg, VRII, Askja og Hamar). Opnunartíma má sjá á Uglunni (Uglan mín => stúdentakort).

Rafrænt aðgangskort kostar 1.500 kr. og fær handhafi þess 1.000 kr. til baka þegar kortinu er skilað. Auðkenniskort fær nemandi honum að kostnaðarlausu.

Vinsamlegast athugið að nemendur fá ekki ný stúdentakort árlega heldur er það endurnýjað með límmiða á Þjónustuborðinu Háskólatorgi.

Hvenær byrjar kennsla?
Upplýsingar um kennslu og kennslutímabil er að finna í kennsluskrá. Einnig eru upplýsingar á vefsíðu Félags- og mannvísindadeildar.

Hvenær er opið í húsum Háskólans? 
Sjá hér

Hvar get ég ljósritað?  
Á Landsbóksafni - Háskólabókasafni eru nokkrar ljósritunarvélar fyrir notendur safnsins. Hægt er að kaupa kort í afgreiðslu safnsins á 1. hæð. Auk þessa sér Háskólaprent, Fálkagötu 2, um alla almenna prentþjónustu gegn gjaldi.

Hvar nálgast ég stundatöflu?
Skráðir nemendur í Háskóla Íslands geta skoðað persónulega stundatöflu sína á innri vefnum Uglu, með því að smella þar á „Stundataflan mín". Stundatöflur Félags- og mannvísindadeildar er einnig að finna undir ,,Fyrir nemendur" á vefsíðu deildarinnar.

Hvenær skrái ég mig í námskeið fyrir næsta háskólaár?
Upplýsingar um árlega skráningu er að finna í kennslualmanaki HÍ og nemendur skrá sig í námskeið í Uglunni á auglýstu tímabili. Ef stúdent sinnir þessu ekki er litið svo á að hann sé hættur námi. Ef veita þarf undanþágu frá þessu ákvæði er stúdent gert að greiða 15% álag á innritunargjaldið.

Hver er hámarks einingafjöldi sem hægt er að skrá sig í?
Hámarksfjöldi eininga á misseri er 40 einingar. Þeir nemendur sem óska eftir að skrá sig í fleiri en 40 einingar á misseri, skulu senda rökstudda beiðni þess efnis til deildarstjóra Félags- og mannvísindadeildar ásamt staðfestu námsferilsyfirliti frá Nemendaskrá. Verður hvert tilvik skoðað sérstaklega, að öllu jöfnu er gerð krafa um að nemandi hafi fyrstu einkunn.

Hvenær get ég endurskoðað skráningu mína í námskeið?
Stúdent getur endurskoðað skráningu sína í upphafi kennslumisseris. Upplýsingar um tímafrest er að finna á kennslualmanaki Háskóla Íslands.

Hvernig fæ ég metið fyrra nám úr öðrum námsgreinum HÍ eða öðrum háskólum
Stúdent sem óskar eftir mati á fyrra námi, annað hvort úr öðrum háskóla eða annarri deild þarf að senda skriflegt erindi til verkefnisstjóra viðkomandi náms. Með umsókninni þarf að fylgja staðfest afrit af einkunnum, námskeiðslýsing og leslisti námskeiðsins.

Get ég fengið lýsingu á þeim námskeiðum sem ég hef tekið próf í?
Á Þjónustuborðinu Háskólatorgi getur þú fengið lýsingu á þeim námskeiðum sem þú hefur tekið próf í. Þú kemur á Þjónustuborðið Háskólatorgi, afgreiðslutími mán-fim 8:30-17, fös 08:30-16:00, og færð það afhent gegn framvísun persónuskilríkja. Lýsingin kostar kr. 350 á hverja blaðsíðu, aldrei er þó greitt fyrir fleiri en 5 síður. Eingöngu er hægt að fá lýsinguna senda á lögheimili. Ef óskað er eftir að einhver annar en nemandinn fái lýsingu afhenta þarf að liggja fyrir skriflegt umboð þar um. Taka þarf fram nafn og kennitölu nemanda og nafn og kennitölu þess sem umboðið er veitt. Lýsingin er þá afhent gegn framvísun persónuskilríkja. Hægt er að senda umboð í tölvupósti á haskolatorg@hi.is með góðum fyrirvara.

Hvaða reglur gilda um leyfi frá námi?
Stúdent þarf að sækja um heimild til að taka leyfi frá námi til deildarstjóra Félags- og mannvísindadeildar.  Gæta þarf að tímaramma náms því námshlé lengir ekki þann tíma sem stúdentar hafa til að ljúka námi. Stúdent hefur níu misseri  til að ljúka BA-námi og sex misseri til að ljúka MA-námi. Stúdent þarf að greiða hluta skrásetningargjalds meðan á leyfi stendur. Stúdent ber að skrá sig árlegri skráningu fyrir næsta háskólaár á auglýstu tímabili meðan á leyfi stendur.

Hvernig skrái ég mig úr námskeiði?
Til að skrá sig úr námskeiði ferðu inn í Ugluna þína og velur „námskeiðin mín". Fyrir aftan hvert námskeið sem þú ert skráð/ur í birtist „úrskrá" sem þú smellir á og þar með ertu skráð/ur úr námskeiðinu. Þetta þarf hins vegar að gera fyrir þá fresti sem settir eru. Nánari dagsetningar eru á kennslualmanaki HÍ.

Þarf ég að skrá mig í próf?
Skráning í námskeið er jafnframt skráning í próf. Eingöngu þarf að skrá sig sérstaklega í sjúkra- og upptökupróf. Í sjúkra- og upptökupróf er hægt að skrá sig með því að senda tölvupóst á netfang Nemendaskrár. Í tölvupóstinum verður að taka fram kennitölu nemanda og númer og heiti námskeiðs.

Hvenær get ég farið í sjúkrapróf?
Tímasetningar sjúkra- og endurtökuprófa koma fram á kennslualmanaki HÍ.

Hvar finn ég gömul próf?
Almennt geta nemendur fengið aðgang að prófum sem hafa verið þreytt í Háskólanum þegar prófraun er að fullu lokið. Í undantekningartilvikum er heimilt að synja um slíkan aðgang. Kennari ákveður hvernig aðgangur er veittur að eldri prófverkefnum. Kennari getur ákveðið að veita sjálfur aðgang að prófverkefninu eða að það sé lagt inn í prófasafn sem er aðgengilegt á kennsluvef námskeiðsins. Fylgi ákvörðun kennara ekki fyrirmælum um framkvæmd prófs er prófverkefnið lagt inn í prófasafn.

Hvar nálgast ég einkunnir mínar?
Einkunnir eru birtar á heimasvæði stúdenta á Uglunni.  

Hvað get ég gert ef ég er ósátt(ur) við niðurstöðu prófa?
Úr 59. gr. reglna um Háskóla Íslands:
Stúdent á rétt til að fá útskýringar kennara á mati skriflegrar úrlausnar sinnar ef hann æskir þess innan 15 daga frá birtingu einkunnar. Vilji stúdent, sem ekki hefur staðist próf, þá eigi una mati kennarans getur hann snúið sér til viðkomandi deildarforseta. Skal þá prófdómari skipaður í hverju tilviki. Meirihluti nemenda í námskeiði getur með rökstuddu erindi óskað eftir því að skipaður verði prófdómari til þess að fara yfir skriflegar úrlausnir á loka-prófi í námskeiðinu. Þegar prófdómari er skipaður eftir að einkunn kennara hefur verið birt fer hann einungis yfir prófúrlausnir þeirra nemenda sem óskað hafa eftir endurmati. Einnig getur kennari, telji hann til þess sérstaka ástæðu, óskað skipunar prófdómara í einstöku prófi og fer hann þá yfir prófúrlausnir allra nemenda í námskeiðinu. Prófdómari verður þó ekki skipaður, ef meira en sex vikur hafa liðið frá birtingu einkunnar og þar til beiðni um skipunina berst.

Hvað gerist ef nemandi eða barn nemanda veikist þannig að nemandi  getur ekki tekið próf?
Stúdent sem veikist og getur þar af leiðandi ekki þreytt próf, ber að skila læknisvottorði til Nemendaskrár innan þriggja daga. Hið sama gildir ef barn stúdents veikist. Veikist stúdent í prófi ber honum að vekja athygli prófgæslumanns sem skrifar athugasemd um það á prófúrlausn. Skal læknisvottorði dagsettu samdægurs skilað til Nemendaskrár. Læknisvottorð eru yfirfarin af trúnaðarlækni Háskólans.
Athugið að ekki þarf að tilkynna um veikindi á prófdag. Hins vegar er áríðandi að skila læknisvottorði til Nemendaskrár innan tilskilins frests.

Hvað gerist ef nemandi veikist á meðan á próftöku stendur?
Veikist stúdent í prófi ber honum að vekja athygli prófgæslumanns sem skrifar athugasemd um það á prófúrlausn. Skal læknisvottorði dagsettu samdægurs skilað til Nemendaskrár Háskóla Íslands. Læknisvottorð eru yfirfarin af trúnaðarlækni Háskólans.

Hversu oft má ég falla á prófi?
Stúdent sem ekki stenst próf, gengur frá því eftir að hann hefur byrjað það eða kemur ekki til prófsins og hefur ekki boðað forföll, er heimilt að þreyta prófið að nýju innan árs. Standist hann þá ekki prófið, gangi frá því eða komi ekki til prófs án þess að boða forföll, hefur hann fyrirgert rétti sínum til að ganga oftar undir það.  Stúdent sem fellur tvisvar í sama prófinu þarf að sækja um endurinnritun í nám sitt til þeirrar deildar sem hann sækir nám við.

Ef stúdent sækir um endurinnritun vegna þess að hann hefur ekki staðist próf sbr. 57. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands 458/2000 eru aðeins metin þau námskeið sem hann hefur lokið með lokaeinkunn 6,0 eða hærri. Einstaka deildir geta sett aðrar reglur ef þurfa þykir.  Nemendur þurfa því að kynna sér reglur fræðasviða, sem finna má í kafla hvers fræðasviðs í Kennsluskrá HÍ.

Má taka upptökupróf í námskeiði sem ég hef staðist?
Nemendum er heimilt að taka próf aftur sem þeir hafa staðist ef þeir vilja hækka einkunn. Þetta er hægt bæði með því að skrá sig í upptökupróf eða aftur í námskeiðið.
Ef nemandi velur að gera þetta þá fellur fyrri einkunn hans úr gildi við það eitt að mæta í prófið. Þannig að ef nemandi lækkar í einkunn eða fellur á prófi í seinna skiptið þá gildir sú einkunn. 

Hvað þýðir O-201?
Byggingar skólans eru margar og bera allar nafn og einkennisstaf, en sá stafur kemur fram á stundatöflunni. Ef á stundatöflunni stendur O 201 þá er kennslustundin í stofu 201 í Odda. Yfirlit yfir allar byggingar skólans.

Hvar fæ ég upplýsingar um nám í erlendum háskólum?
Alþjóðaskrifstofa HÍ gefur allar upplýsingar um nám erlendis.

Svör við ýmsum algengum spurningum er einnig að finna á vef HÍ undir liðnum Spurt og svarað

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Sía fyrir ruslpóst
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Skrifaðu stafina sem sjást á myndinni.
Þú ert að nota: drupalcl1.rhi.hi.is