Háskóli Íslands

Einingamat og einkunnir

Einingamat og einkunnir

Frá HáskólatorgiEiningamat

Fullt nám í eitt kennsluár er metið til 60 eininga í Háskóla Íslands, 30 einingar á hvoru misseri, sbr. lög um háskóla nr. 63/2006 og ákvörðun háskólaráðs 17. janúar 2008. Einingar við HÍ eru jafngildar ECTS-einingum (European Credit Transfer and Accumulation System).

Í fullu námi er samanlagður einingafjöldi námskeiða eins kennsluárs 60. Þar skiptir ekki máli hvort kennsluvikur á ári eru 26, 30 eða fleiri. Námskeiðunum eru gefnar einingar í hlutfalli við innbyrðis vægi þeirra og samtala eininga allra námskeiða á sama kennsluári er 60, eða 30 á hvoru misseri. Skipting eininga á milli missera getur í einstökum tilvikum verið til dæmis 28/32 í stað 30/30.

Stúdent er þó heimilt að skrá sig í allt að 40 ECTS-einingar á misseri. Óski nemandi eftir að skrá sig umfram 40 einingar á misseri skal hann sækja sérstaklega um það til viðkomandi deildar og skal umsóknin rökstudd.

Nám til BA-, B.Ed.- og BS-prófa er 180 ECTS-einingar (3 ár) í flestum tilvikum. BS-próf í hjúkrunarfræði er 240 einingar (4 ár).

Sjá nánar um einingamat og ECTS í kennsluskrá.

Nemendur

Einkunnir eru gefnar í heilum, eða heilum og hálfum tölum frá 0 - 10. Aðaleinkunn er vegið meðaltal allra einkunna til lokaprófs og reiknast hún með tveimur aukastöfum. Ágætiseinkunn er 9,0 - 10, fyrsta einkunn er 7,25 - 8,99, önnur einkunn er 6,0 - 7,24 og þriðja einkunn er 5,0 - 5,99. Stúdent telst ekki hafa staðist próf nema hann hljóti einkunnina 5,0. Samkvæmt sameiginlegum reglum Háskólans er háskóladeildum heimilt að víkja frá þessu í einstökum prófum, sem teljast til prófhluta eða prófflokks með sérstaka lágmarkseinkunn. Háskóladeildum er á sama hátt heimilt að áskilja hærri eða lægri lágmarkseinkunn fyrir einstök próf, prófhluta eða prófflokka. Sérákvæði deildar um hærri eða lægri lágmarkseinkunn en 5,0 í einstökum prófgreinum, prófhlutum eða prófflokkum gilda aðeins fyrir stúdenta hlutaðeigandi deildar.

Einkunnir birtast nemendum í Uglu undir „Námskeiðin mín." Hjá Þjónustuborði geta nemendur fengið útprentuð stöðluð yfirlit þar sem einkunnir koma fram.

Nánari upplýsingar

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

Þú ert að nota: drupalcl2.rhi.hi.is